Zimne powierzchnie okien

Zgodnie z doświadczeniem, zimne powierzchnie okien szczególnie silnie naruszają dobre samopoczucie cieplne osób znajdujących się w pomieszczeniu, dlatego we wszystkich pomieszczeniach dla ludzi, a także w łazienkach i natryskach (naga, mokra powierzchnia ciała), należy raczej stosować okna oszklone podwójnie, ze względu na ich wyższą temperaturę powierzchniową, a nie okna oszklone pojedyncze; wskutek tego w okolicach o nie sprzyjającym klimacie można osiągnąć również zyski ekonomiczne . Przy wyborze wielkości okien architekt nie powinien dążyć do aby powierzchnie okien nie przewyższały wymiarów koniecznych dla zamierzonego doprowadzenia światła dziennego. Nie można wtedy powoływać się na zasady higieny, o czym już wspomniano, w związku z uciążliwym promieniowaniem słonecznym w lecie. Ważnej pod względem fizjologicznym równomierności oddawania ciepła ciała do poszczególnych obszarów powierzchni otaczających pomieszczenie nie można łatwo określić metodami pomiarowymi. Opisany przez Heulikampa i pracujący bardzo dokładnie termoelektryczny odbiornik promieniowania 2), nastawiony kolejno na poszczególne płaszczyzny, jest przyrządem dość trudnym w obsłudze i eksploatacji. Natomiast za pomocą termometru globusowego składającego się z kuli ze spienionego tworzywa sztucznego (ej) 15 cm), z dużą ilością termoelementów rozmieszczonych równomiernie na jej powierzchni, można przeprowadzić szybkie i wielostronne pomiary promieniowania z poszczególnych wycinków przestrzeni. Linie częstości takich temperatur globusowych wraz z profilami temperatur powietrza w przekroju pionowym umożliwiają określenie zróżnicowanego obrazu fizycznego składników klimatu pomieszczenia tA i tR. Interpretacje oddziaływania fizjologicznego takiego pola temperatur, a szczególnie precyzyjny opis dopuszczalnych nierównomierności, najwyższej i najniższej wartości temperatury powierzchniowej po- szczególnych części pomieszczenia, wymagają jeszcze starannych badań. [patrz też: giełda tworzyw, tona piasku cena, obszar oddziaływania inwestycji
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw obszar oddziaływania inwestycji tona piasku cena