Zbiornik mieszadla

Przyrządzanie okopowych zasadniczo odbywa się w oddzielnym po- mieszczeniu paszarni. Dowiezione i złożone do sąsieków okopowe podaje się ręcznie do płuczki bębnowej MP-2, skąd po opłukaniu przenosi się je skośnym transporterem do parników ZK-O,5 lub do sieczkarni RKR-l,5. Uparowane okopowe wysypuje się z parników do gniotownika, skąd za pomocą ślimaka dostają się one do mieszadła. Surowe, pokrajane okopowe z sieczkarni mogą być skierowane ślimakiem wprost do mieszadła celem wymieszania ich z innymi rodzajami pasz lub bezpośrednio do wózków wiszącej kolejki, która przewozi je do żłobów lub koryt. Do zbiornika mieszadła zsypuje się przewidziane ilości różnych pasz i miesza się je ze sobą dodając soli i drożdży pastewnych. Zbiornik mieszadła jest opróżniony przez otwory w dnie, po czym przyrządzona pasza jest przewożona wózkami lub wagonetkami do obór lub chlewni. Do podgrzewania wody przy przyrządzaniu paszy w mieszadłach wykorzystuje się zbiornik pary kotła parnika. Wszystkie robocze maszyny i transportery znajdujące się w paszarni tego typu posiadają albo grupowy, albo indywidualny napęd elektryczny składający się z pięciu silników o łącznej mocy 25 kW. l Siano do mielenia musi być dobrze wysuszone. Najlepiej miele się je przy wilgotności 10-120/0. [przypisy: olx skarżysko, standardowe wymiary drzwi, tona piasku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx skarżysko standardowe wymiary drzwi tona piasku