Zalety deszczowania i rozlewu z rur

Zalety deszczowania i rozlewu z rur są następujące: Nie zachodzi potrzeba- wykonania robót ziemnych przystosowujących teren do nawodnień; można nawodniać gleby wszelkiego rodzaju nie wyłączając gleb ciężkich i torfów. Nie ma niebezpieczeństwa zepsucia struktury gleby. – Umożliwione jest zastosowanie mechanizacji robót rolnych. Możliwe jest nawodnianie różnych upraw w dowolnym czasie. Nawodnianie jest dostatecznie równomierne. Zachodzi możność stosowania niskich dawek polewowych, np. przy deszczowaniu 20 mm, wskutek czego ściekami może być nawodniana znacznie większa powierzchnia niż np. przy nawodnianiu stokowym. – Wielka powierzchnia kropelek wody (np. przy wielkości kropel 0,5 -3,0 mm wynosi 4,8 m) umożliwia dobre natlenienie ścieków i przyśpiesza mineralizację związków organicznych. – Dzięki natlenieniu ścieków można wykorzystywać ścieki poprodukcyjne o odczynie kwaśnym, m. in. z browarów, drożdżowni i roszarni. [przypisy: olx ostrzeszów, freja transport, obszar oddziaływania inwestycji ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: freja transport obszar oddziaływania inwestycji olx ostrzeszów