Zagadnienie najwyższych dopuszczalnych temperatur sufitu

Zagadnienie najwyższych dopuszczalnych temperatur sufitu było wielokrotnie omawiane w piśmiennictwie fachowym. Cenne dane dla praktyków zawierają między innymi badania Chrenko, który doszedł do rozwiązania drogą empiryczną. W równomiernie i komfortowo ogrzewanym pomieszczeniu badane osoby poddawano dodatkowemu promieniowaniu sufitowemu przez okres 30 minut. Działanie promieniowania było regulowane przez zmianę temperatury i wysokości sufitu. Okazało się przy tym, że z reguły 80%, badanych osób nie odczuwało jeszcze nieprzyjemnego oddziaływania ogrzewania sufitowego, jeśli w porównaniu z nieogrzanym sufitem średnia temperatura promieniowania na wysokości głowy nie była wyższa więcej niż Q 2,2 st. C albo inaczej, jeśli intensywność promieniowania na wysokości głowy nie była podwyższona Q więcej niż o 0,00101 kcal/cm-h A.10,1 kcal/m-h, Takie podwyższenie średniej temperatury promieniowania można wywołać albo przez łagodne ogrzanie dużej części sufitu, czy też ściany, albo przez silne nagrzanie małego elementu powierzchni. W przypadku ogrzewania sufitowego, Q prawidłowej pod względem fizjologicznym temperaturze powierzchniowej, także i temperatury powierzchni podłogi i ścian wewnętrznych są nieco wyższe od temperatury powietrza. Wskutek tego zmniejsza się nieco udział ciepła oddawanego przez ciało drogą promieniowania, podczas gdy odpowiednio wzrasta udział oddawania ciepła drogą konwekcji. Przesunięcie udziałów oddawania ciepła jest jednak niezbyt duże w ramach całkowitego oddawania ciepła, a powierzchnia ciała jest w większej części pokryta ubraniem, nie można więc stąd wnioskować o zmniejszeniu poczucia komfortu przy ogrzewaniu sufitowym. W ogrzewaniu sufitowym w celu spełnienia fizjologicznego warunku (uzależnionego od wewnętrznej temperatury powierzchni ściany zewnętrznej) o możliwie równomiernym oddawaniu ciepła przez ciało na wszystkie strony należy tak obliczyć położenie, wielkość i temperaturę powierzchni ogrzewanych części sufitu oraz stosować takie stopniowanie temperatury, aby krytyczne miejsca w pomieszczeniu w pobliżu ściany zewnętrznej były bardziej napromieniowywane. Zgodnie jednak z doświadczeniem, nawet przy zastosowaniu się do tej wskazówki, nie zawsze udaje się w takim stopniu wyrównać wpływ niskich temperatur. powierzchniowych dużych powierzchni okien i ścian zewnętrznych na osoby znajdujące się w pobliżu, jak to jest możliwe w przypadku umieszczenia grzejników pod oknami. Grzejniki takie są dlatego w wielu przypadkach niezbędne jako środki dodatkowe. Przy rozpatrywaniu temperatur powierzchni otaczających pomieszczenie należy również omówić znaczenie podłogi lub i pokrycia podłogi. Podczas chodzenia, a szczególnie podczas stania na podłodze ciepło przechodzi z podeszwy buta albo ze stopy (w kąpieli) do zimniejszej z reguły podłogi, przez bezpośredni z nią kontakt. Ciepło lub zimno odczuwane przez stopy są to wyraźne wrażenia, wynikające z odbierania lub oddawania ciepła przez stopy. [podobne: met bud, domofon urmet, giełda tworzyw sztucznych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domofon urmet met bud zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków