Wykorzystanie scieków

Całoroczne Wykorzystanie ścieków w rolnictwie i leśnictwie Ścieki odpływają dość równomiernie w ciągu całego roku. Natomiast zapotrzebowanie wody do nawodniania . roślin użytecznych jest zmienne. W okresie suszy wilgotność gleby może być zwiększona za pomocą rozcieńczania ścieków. Natomiast w okresie pozawegetacyjnym, kiedy nawodnianie roślin jest w ogóle niepotrzebne, ścieki również muszą być odprowadzane. Wówczas ścieki są użytkowane do nawożącego nawodniania gleby. Stałe i całoroczne wykorzystanie ścieków jest możliwe w wypadku użytkowania ścieków również w okresie słot, mrozów, wysokich śniegów, świąt, pilnych robót polnych oraz napraw urządzeń pa polach nawodnianych. [podobne: filunek w drzwiach, klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej, giełda tworzyw ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: filunek w drzwiach giełda tworzyw klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej