WIELKOŚCI ZŁOŻONE Z TEMPERATURY POWIETRZA I WZGLĘDNEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA

Stosunek oddawania ciepła wilgotnego przez człowieka w porównaniu do oddawania ciepła suchego Qs jest tym większy, im wyższa jest temperatura powietrza. Z drugiej jednak strony wraz ze wzrastającą wilgotnością względną powietrza w pomieszczeniu zmniejsza się osiągalne odparowywanie wody z powierzchni skóry i jego działanie ochładzające oraz stwarza się uczucie parności mikroklimatu pomieszczenia, należy więc szczególnie unikać równoczesnego występowania wysokich temperatur powietrza i dużych wilgotności względnych. Stosuje się w tym celu odpowiednie przygotowanie powietrza w urządzeniu klimatyzacyjnym Dla praktycznego wykorzystania krzywej granicznej, przy pracy urządzeń klimatyzacyjnych należy przypominać o tym, że oddawanie pary wodnej przez człowieka do powietrza pomieszczenia zwiększa się o 50%, jeśli temperatura powietrza wzrasta z 20 do 24 oc. Dobrze jest zatem utrzymywać możliwie niską wartość temperatury powietrza w ramach dopuszczalnych granic, gdyż inaczej klimat pomieszczenia przechodzi łatwo w obszar parności. Najniższa dopuszczalna temperatura powietrza w pomieszczeniu zależy także między innymi od chwilowej temperatury powietrza zewnętrznego podaje jako granicę parności bezwzględną zawartość wody równą x = 11,5 G/kG suchego powietrza, a Scharlau cząstkowe ciśnienie pary wodnej równe PlV = 14,08 mm Hg2. 11,9 G wody/kG suchego powietrza. Według moich własnych pomiarów i obserwacji w przepełnionych pomieszczeniach granica parności przy temperaturach powietrza niższych niż 23 st. C jest tu jednak przeciągnięta zbyt daleko, podczas gdy krzywa Lancaster-Castens jest słuszna w całym zakresie temperatur powietrza. Jako dolną granicę wilgotności względnej powietrza, zapewniającą dobre samopoczucie, można zasadniczo przyjąć wartość 30%, niezależnie od temperatury powietrza, jeśli tylko powietrze nie jest w dużym stopniu zanieczyszczone lotnymi substancjami, takimi jak np. dym tytoniowy albo pył kredowy. Suche powietrze jest zwykle nieszkodliwe dopóki jest czyste; dopiero zanieczyszczenia wywołują podrażnienie błon śluzowych w gardle . Jeśli istnieje pewność występowania zanieczyszczeń, oraz jeśli zanieczyszczeń tych nie można usunąć za pomocą filtrów pyłowych, to w celu zmniejszenia wysychania pyłu, dolną granicę wilgotności powietrza należy przesunąć do wartości ok. 50%. [patrz też: , giełda tworzyw, tona piasku cena, obszar oddziaływania inwestycji
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw obszar oddziaływania inwestycji tona piasku cena