WIELKOSC ZŁOZONA Z TEMPERATURY POWIETRZA WILGOTNOSCI WZGLĘDNEJ I PRĘDKOSCI POWIETRZA

Jeżeli powietrze jest w ruchu, uczucie parności występuje dopiero przy większej wilgotności, względnie przy wyższej temperaturze powietrza. Leusden i Freymark przeprowadzili badania nad oddziaływaniem na dobre samopoczucie różnych kombinacji tych trzech składników klimatu pomieszczenia. Strefa I jest uważana za komfortową, strefa II za całkiem znośną, a strefa III za złą. Należy tu także rozróżnić pracę w pozycji siedzącej od ciężkiej pracy fizycznej. Z różnorodnego położenia i kształtów obu ciągów linii można bezpośrednio wykryć wpływ ruchu powietrza i wysiłku fizycznego na poczucie komfortu. Dla przykładu, przy pracy w pozycji siedzącej i wilgotności względnej równej ok. 65%, górna granica temperatury powietrza komfortu w pomieszczeniu wzrasta od 22 oc (pole a) do 23 oc (pole b), jeśli prędkość powietrza wzrasta ponad 20 cm/sek. Pomijając wpływ wilgotności sp, para wartości tA Iw wymaga osobnego omówienia, już choćby ze względu na pojęcie przeciągu.
WIELKOŚĆ ZŁOŻONA Z TEMPERATURY POWIETRZA PRĘDKOŚCI POWIETRZA (PRZECIĄGI) Decydującą pod względem fizjologii cieplnej miarą jakości przy projektowaniu i pracy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest wybór odpowiedniej pary wartości temperatury powietrza tA i prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi. W przypadku ogrzewań ze znaczną przewagą wymiany ciepła przez konwekcję albo w przypadku nie kontrolowanych przepływów powietrza, wywołanych niekorzystnymi rozkłada- mi temperatur powietrza, decydującą rolę dla oceny dobrego samopoczucia odgrywa para wartości t A I w. Prawidłowe dopasowanie t A i w jest decydujące dla uniknięcia „przeciągów. [przypisy: giełda tworzyw, tona piasku cena, obszar oddziaływania inwestycji
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw obszar oddziaływania inwestycji tona piasku cena