Wewnetrzny koniec oslony ma siatke pochlaniacza iskier

Wewnętrzny koniec osłony ma siatkę pochłaniacza iskier. Elektryczne urządzenie przewierzająco-ocieplające dla kurników Wentylator zasysa od osłony powietrze z zewnątrz i przetłacza je przez element grzejny do wnętrza pomieszczenia. Powietrze ogrzewa się w czasie przepływu przez urządzenie grzejne. Przy deszczowej pogodzie lub śniegu oraz przy temperaturze poniżej -200 zewnętrzne drzwiczki zamyka się i wentylator zasysa powietrze przez rurkę z pomieszczenia. Urządzenie sygnalizacyjne służy do automatycznego włączania dzwonka na wypadek przegrzania lub wadliwego działania urządzenia grzejnego. Urządzenie sygnalizacyjne składa się z przekaźnika cieplnego umieszczonego na osłonie elementu grzejnego oraz z dzwonka elektrycznego znajdującego się w izbie dla obsługi. Przekaźnik cieplny może być wyregulowany na dowolne zakresy temperatury. Normalnie włącza on dzwonek przy obniżeniu temperatury do 100 i przy podwyższeniu jej do 50°. Temperatura w kurniku jest utrzymywana w granicach 5:60 przez regulację czasu pracy urządzenia grzejnego i przez zmianę ilości podawanego powietrza. Dopływ powietrza jest regulowany za pomocą zewnętrznych drzwiczek osłony wentylatora. Wyposażenie kurników w sztuczne oświetlenie, urządzenia wentylacyjne i grzejne wymagają zużycia energii elektrycznej w ilości 12 kW rocznie na 1 kurę. Nieśność kur zwiększa się w okresie jesienno-zimowym średnio o 30-35jaj, a w ciągu roku o 20-25 jaj. [hasła pokrewne: klimatyzator przenośny bez rury, bomar kielce, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce igłofiltry cena klimatyzator przenośny bez rury