Fizjologiczne znaczenie oddziaływania łącznego

W poprzednich rozważaniach wystarczająco uwypuklono decydujące fizjologiczne znaczenie oddziaływania łącznego, wynikającego z temperatury powietrza tA i temperatury powierzchni otaczających tR. Na zakończenie należy podkreślić konieczność ustalenia trafnego okreslenia dla tej ważnej wielkości tA I tR. Proponowane tu skądinąd (Kollrnar/Liese) określenie “temperatury pomieszczenia tpom” dałoby się wprowadzić dopiero wtedy, gdyby między innymi w różnych normach DIN słowo “temperatura pomieszczenia” oznaczające “temperaturę powietrza” zostało zamienione bardziej precyzyjnym wyrażeniem “temperatura powietrza w pomieszczeniu”. Wtedy w prawidłowy sposób “temperatura pomieszczenia” może oznaczać rezultat dwóch składników, a mianowicie temperatury powietrza pomieszczenia oraz temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie. W dalszych rozdziałach będzie zachowane tymczasowe określenie “grupa wartości” t ,1 ItR oddziałujących łącznie w celu uniknięcia rozbieżności z oznaczeniami DIN.
Równomierność w czasie temperatur powietrza i temperatur powierzchni otaczających. Pożądana ze względów higienicznych równomierność w czasie temperatury powietrza tA jak również temperatury powierzchni otaczających tR zależy w dużym stopniu od sposobu ogrzewania, od przebiegu oddawania ciepła urządzenia ogrzewczego w czasie, a również od izolacji cieplnej i pojemności cieplnej powierzchni otaczających pomieszczenie. Dla utrzymania możliwie stałych wartości tA i tR przynajmniej w czasie użytkowania pomieszczenia, ogólnie korzystne jest stosowanie przy pracy ogrzewania z przerwami urządzen ogrzewczych o dużej bezwładności (piece kaflowe, grzejniki wodne, ogrzewanie sufitowe) oraz elementów budowlanych o dużej pojemności cieplnej, Przeciwieństwem tego jest barak ogrzewany piecem stalowym, w którym pali się okresowo. [więcej w: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska elewacyjna Deska Podłogowa deska tarasowa