TEMPERATURY POWIETRZA I TEMPERATURY POWIERZCHNI OTACZAJĄCYCH POMIESZCZENIE JAKO WIELKOŚCI WYSTĘPUJĄCE ŁĄCZNIE

Podczas okresu ogrzewczego oraz w czasie nagrzewania przez słońce w lecie, temperatura powietrza (t A) oraz temperatury rozmaitych powierzchni otaczających pomieszczenie (tR) różnią się między sobą wsku- tek spadku temperatury między pomieszczeniem, a otoczeniem. Z licznych badań mających na celu określenie rachunkowe albo empiryczne działania łącznego t A itR, będą tu jako przykład omówione i porównań jedynie: temperatura odczuwalna, badania Nielerui i Pedersena oraz strefa komfortu wg Ghai. Przy bardzo słabym ruchu powietrza oraz przy zwykle spotykanym w ogrzewanych pomieszczeniach zakresie temperatur, można podstawić c = CtR. Równanie to oparte na przesłankach fizycznych pokrywa się z wieloznacznym pojęciem fizjologicznym odczuwania ciepła jedynie przy niżej wymienionych założeniach. 1. Powietrze praktycznie nieruchome, co można założyć w pomieszczeniach nie wentylowanych, przy zwykłej szczelności okien. 2. Temperatura powietrza tA w zakresie 15 -:- 25 st. C, 3. Dość wyrównane w pomieszczeniu pole temperatury zarówno tA jak itR. 4. Wilgotność względna tp = 30 -:- 70% 5. Promieniującą powierzchnię grzejną należy włączyć do obliczenia średniej temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie zgodnie z równaniem. Za szczególnie komfortowe będzie uważane takie pomieszczenie, w którym przy praktycznie nieruchomym powietrzu, temperatury powietrza i powierzchni otaczających są jednakowe wynoszą około 20 st. C Zgodnie z naszym odczuwaniem ciepła równanie wykazuje, że jednakowe odczucie komfortu można osiągnąć również i dla różnych temperatur powietrza i powierzchni otaczających. Założeniem jednako- wej temperatury odczuwalnej tF jest jednakowe, całkowite oddawanie ciepła ciała łącznie przez konwekcję i promieniowanie, W zależności. od rodzaju wykonania budowlanego przegród otaczających pomieszczenia i dostosowanego do niego sposobu ogrzewania, dwa porównywane ze sobą pomieszczenia mogą mieć tę samą temperaturę odczuwalną tF, mimo że ich temperatura powietrza t, jak również temperatury powierzchni otaczających tR są różne. Tę samą temperaturę odczuwalną tF można więc osiągnąć za pomocą różnych par wartości tA itR. Im niższa jest temperatura powierzchni otaczających tR, tym wyższa musi być temperatura powietrza tA i odwrotnie, im jest wyższa temperatura powierzchni, tym niższa temperatura powietrza. Pierwszemu przypadkowi odpowiada ogrzewanie konwekcyjne, drugiemu zaś ogrzewanie przez promieniowanie. Zgodnie z równaniem w pomieszczeniu ogrzewanym grzejnikami , gdzie dla przykładu tA = 20,5 oc i tR = 18,5 st. c, istnieje takie same odczucie temperatury jak w pomieszczeniu ogrzewanym przez promieniowanie, gdzie np. tA = 19 st. C i tR = 20 st. C, ponieważ w obu przypadkach tF = 19,5 st. C. [patrz też: giełda tworzyw, tona piasku cena, obszar oddziaływania inwestycji
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw obszar oddziaływania inwestycji tona piasku cena