Posts Tagged ‘tona piasku’

Zbiornik mieszadla

Friday, September 13th, 2019

Przyrządzanie okopowych zasadniczo odbywa się w oddzielnym po- mieszczeniu paszarni. Dowiezione i złożone do sąsieków okopowe podaje się ręcznie do płuczki bębnowej MP-2, skąd po opłukaniu przenosi się je skośnym transporterem do parników ZK-O,5 lub do sieczkarni RKR-l,5. Uparowane okopowe wysypuje się z parników do gniotownika, skąd za pomocą ślimaka dostają się one do mieszadła. Surowe, pokrajane okopowe z sieczkarni mogą być skierowane ślimakiem wprost do mieszadła celem wymieszania ich z innymi rodzajami pasz lub bezpośrednio do wózków wiszącej kolejki, która przewozi je do żłobów lub koryt. Do zbiornika mieszadła zsypuje się przewidziane ilości różnych pasz i miesza się je ze sobą dodając soli i drożdży pastewnych. …read more

Pompa powietrzna typu tlokowego jest jednocylindrowa

Friday, September 13th, 2019

Pompa powietrzna typu tłokowego jest jednocylindrowa; zbiornik próżniowy, ustawiony zazwyczaj obok pompy, służy do wyrównywania pulsującego działania ,pompy i chroni ją od zanieczyszczeń i wilgoci z przewodu rurowego. Próżniowy regulator zapobiega tworzeniu się zbyt dużego podciśnienia powyżej wartości ciśnienia słupka rtęci o wysokości 30-35 cm. Przez zmianę obciążenia można regulować wielkość podciśnienia. Do mycia i przechowywania aparatury dojarki konieczne jest urządzenie zmywalni zaopatrzonej w gorącą i zimną wodę . Po zakończeniu każdego dojenia wszystkie części aparatury powinny być dokładnie umyte najpierw zimną wodą, następnie roztworem sody i w końcu gorącą wodą; podczas mycia należy stosować wielokrotne zasysanie płynu przez kubki udojowe za pomocą urządzenia próżniowego. …read more

szeroka siec panstwowych zakladów

Friday, September 13th, 2019

Bardzo ważne jest dobre wyszkolenie personelu obsługi, dokładne stosowanie zasad dojenia oraz umiejętne obchodzenie się z aparaturą. Dla racjonalnego wykorzystania produkcji mlecznej kołchozów i sowchozów zorganizowano szeroką sieć państwowych zakładów mleczarskich, rejonowych wytwórni masła i serów oraz punktów zlewu mleka. Większość gospodarstw odstawia pełne mleko do tych przedsiębiorstw w stanie surowym bez żadnych zabiegów. Jednakże i w tych warunkach mleko, jako produkt łatwo psujący się, wymaga odpowiedniego przygotowania i przechowywania w gospodarstwie hodowlanym. Mleko jest artykułem stanowiącym specjalnie dobre środowisko dla życia i rozwijania się wszelkiego rodzaju. …read more

Ramowe chlodniki moga byc jedno- i dwusekcjowe

Thursday, September 12th, 2019

Ramowe chłodniki mogą być jedno- i dwusekcjowe. Ich roboczą częścią jest szereg poziomo ustawionych żelaznych lub miedzianych rurek ; których spłaszczone końce łączą się z dwiema pionowo ustawionymi rurkami. Do stojących rur od strony zewnętrznej są przymocowane także kolektory . Kolektor ma wewnątrz przegródki, które powodują przepływ wody w rurkach poziomych po linii zygzakowatej. Na każdym kolektorze jest umocowany kołnierz służący do przyłączenia rur doprowadzających lub odprowadzających wodę. …read more

Stopien oczyszczenia scieków

Monday, September 9th, 2019

Stopień oczyszczenia ścieków jest na ogół bardzo wysoki, przy czym równocześnie uzyskuje się poważne, często kilkakrotne zwiększenie plonów. Gleba pól nawodnianych musi być dostatecznie przewiewna, aby zapewnić szybki aerobowy rozkład związków organicznych zawartych w ściekach. Ze względu na małą wysokość dawek polewowych i stosowanie 10-dniowych lub dłuższych przerw w nawodnianiu ścieki mogą być wykorzystywane rolniczo na glebach różnego rodzaju (m. in. na torfach i glinach) pod warunkiem dostatecznego obniżenia wody gruntowej oraz stosowania właściwych sposobów nawodniania (m. …read more

Scieki przemyslu sodowego

Saturday, September 7th, 2019

Ścieki przemysłu sodowego powstają w znacznych ilościach: 10 m3/t sody kalcynowanej, w tym 10% ścieków silnie zanieczyszczonych. Poza tym ok. 12 m ścieków na 1 t amoniaku. Główne zanieczyszczenia to CaC12 i NaCI. W wodzie odbiornika zwiększa się zawartość soli, wzrasta twardość i pR. …read more

Ilosc scieków wprowadzonych do ziemi

Friday, September 6th, 2019

…read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Biuro Kościoła Ewangelickiego / Eksponat Arhitectura

Thursday, September 5th, 2019

Vlad Slavic Architekt: Exhibit Arhitectura Lokalizacja: Brasov, Rumunia Klient: The Evangelic Church CA (Augsburg Confession) Projekt Architekt: Johannes Bertleff, Dragos Oprea Projekt Drużyna: Adrian Ianchis, Edmund Olsefszky, Andreas Klement Struktura: Bodor Csaba Zdjęcia: Vlad Slavic + 35 Dom ten mieści się w centrum Braszowa w Rumunii, w pobliżu Czarnego Kościoła.
Jego historia sięga pierwszej połowy XVIII wieku i obejmuje trzy główne fazy budowy wraz z innymi drobnymi rozszerzeniami i modyfikacjami.
Obecne zagłębienia fasady i ozdoby zewnętrzne zostały zbudowane w 1820 roku.
Budynek kilkakrotnie zmieniał właścicieli, aż stał się własnością Kościoła na początku XX wieku.
Został następnie znacjonalizowany w czasach reżimu komunistycznego i przeniesiony do Kościoła po rewolucji 1989 roku. …read more

Budownictwo i architektura : The Filter / Global Architects i Bloot Architecture

Monday, September 2nd, 2019

Dzięki uprzejmości Global Architects i Bloot Architecture holenderskie biura architektoniczne Global Architects i Bloot Architecture współpracowały z międzynarodowym zespołem architektów i zajęły trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie architektonicznym Vertical Spa in Rome.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Wyzwanie; ARQUITECTUM i Istituto Nazionale di Architettura chcą wprowadzić nowy element do debaty i zagadki miasta: sto wysoka wieża, obok Koloseum, która przedstawi się jako.
Ważna.
element, ale niekoniecznie monumentalny, który ujawniłby złożoność Rzymu poprzez bycie pionowym. …read more

Nowoczesna architektura : Zwycięski projekt St. Horto / Architektura OFL

Sunday, September 1st, 2019

Dzięki uprzejmości OFL Architecture Zastanawiając się nad ideą stworzenia idealnej synergii pomiędzy architekturą, naturą i technologiami społecznymi, zwycięska propozycja konkursu na projekt St.
Horto autorstwa OFL Architecture doskonale pasuje do obszaru projektu w Rzymie.
Redefiniując granice poprzez grę kompresji i ekspansji, architekci tworzą dynamiczną i atrakcyjną przestrzeń.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. …read more