Posts Tagged ‘standardowe wymiary drzwi’

Zbiornik mieszadla

Friday, November 16th, 2018

Przyrządzanie okopowych zasadniczo odbywa się w oddzielnym po- mieszczeniu paszarni. Dowiezione i złożone do sąsieków okopowe podaje się ręcznie do płuczki bębnowej MP-2, skąd po opłukaniu przenosi się je skośnym transporterem do parników ZK-O,5 lub do sieczkarni RKR-l,5. Uparowane okopowe wysypuje się z parników do gniotownika, skąd za pomocą ślimaka dostają się one do mieszadła. Surowe, pokrajane okopowe z sieczkarni mogą być skierowane ślimakiem wprost do mieszadła celem wymieszania ich z innymi rodzajami pasz lub bezpośrednio do wózków wiszącej kolejki, która przewozi je do żłobów lub koryt. Do zbiornika mieszadła zsypuje się przewidziane ilości różnych pasz i miesza się je ze sobą dodając soli i drożdży pastewnych. …read more

Pompa powietrzna typu tlokowego jest jednocylindrowa

Friday, November 16th, 2018

Pompa powietrzna typu tłokowego jest jednocylindrowa; zbiornik próżniowy, ustawiony zazwyczaj obok pompy, służy do wyrównywania pulsującego działania ,pompy i chroni ją od zanieczyszczeń i wilgoci z przewodu rurowego. Próżniowy regulator zapobiega tworzeniu się zbyt dużego podciśnienia powyżej wartości ciśnienia słupka rtęci o wysokości 30-35 cm. Przez zmianę obciążenia można regulować wielkość podciśnienia. Do mycia i przechowywania aparatury dojarki konieczne jest urządzenie zmywalni zaopatrzonej w gorącą i zimną wodę . Po zakończeniu każdego dojenia wszystkie części aparatury powinny być dokładnie umyte najpierw zimną wodą, następnie roztworem sody i w końcu gorącą wodą; podczas mycia należy stosować wielokrotne zasysanie płynu przez kubki udojowe za pomocą urządzenia próżniowego. …read more

szeroka siec panstwowych zakladów

Friday, November 16th, 2018

Bardzo ważne jest dobre wyszkolenie personelu obsługi, dokładne stosowanie zasad dojenia oraz umiejętne obchodzenie się z aparaturą. Dla racjonalnego wykorzystania produkcji mlecznej kołchozów i sowchozów zorganizowano szeroką sieć państwowych zakładów mleczarskich, rejonowych wytwórni masła i serów oraz punktów zlewu mleka. Większość gospodarstw odstawia pełne mleko do tych przedsiębiorstw w stanie surowym bez żadnych zabiegów. Jednakże i w tych warunkach mleko, jako produkt łatwo psujący się, wymaga odpowiedniego przygotowania i przechowywania w gospodarstwie hodowlanym. Mleko jest artykułem stanowiącym specjalnie dobre środowisko dla życia i rozwijania się wszelkiego rodzaju. …read more

Ramowe chlodniki moga byc jedno- i dwusekcjowe

Thursday, November 15th, 2018

Ramowe chłodniki mogą być jedno- i dwusekcjowe. Ich roboczą częścią jest szereg poziomo ustawionych żelaznych lub miedzianych rurek ; których spłaszczone końce łączą się z dwiema pionowo ustawionymi rurkami. Do stojących rur od strony zewnętrznej są przymocowane także kolektory . Kolektor ma wewnątrz przegródki, które powodują przepływ wody w rurkach poziomych po linii zygzakowatej. Na każdym kolektorze jest umocowany kołnierz służący do przyłączenia rur doprowadzających lub odprowadzających wodę. …read more