Posts Tagged ‘schody policzkowe’

WSPÓŁDZIAŁANIE I ZŁOŻONOŚĆ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW KLIMATU POMIESZCZENIA

Sunday, November 18th, 2018

Przy rozpatrywaniu wpływu różnych czynników klimatu pomieszczenia na odczuwanie ciepła przez ludzi okazało się już, że nie wystarcza ocena każdego czynnika odrębnie, lecz że dopiero wynik dwóch albo trzech składników jest miarodajny dla wrażenia fizjologicznego: tak więc np. dla pojęcia parności istotne znaczenia ma para wartości t A I rp, dla przeciągu – para wartości tA I w, a dla wrażenia temperatury w pomieszczeniu – para wartości tA I tR. Dla działania kompleksowego komfortu klimatu pomieszczenia należy ewentualnie dobrać do siebie wszystkie cztery dyskutowane czynniki tA, tR, rp i w. Wynika stąd duża trudność przy zestawieniu dla użytku praktyków prostej skali oceny wielkości kompleksowych klimatu pomieszczenia. Z licznych propozycji sumarycznej wielkości klimatycznej, będącej mniej lub bardziej empiryczną funkcją wielkości tA, R, rp i w wyrażoną w postaci równania matematycznego, jako przykład należy wymienić równanie dla wskaźnika odczuwania ciepła i różnego poziomu komfortu, po- dane przez van Zuilena. …read more

Ilosc obrotów bebna na minute

Wednesday, November 14th, 2018

Zależnie od wielkości wirówki mogą być przykręcane do stołu (na blacie stołu) lub ustawione na odpowiednich podstawach przymocowanych do podłogi. Ilość obrotów bębna na minutę wynosi u wirnika małych wymiarów 9200, a u dużych – 7300. Wirówka powinna być ustawiona dokładnie według pionu i mocno przytwierdzona do podstawy. Do oliwienia wirówek używa się specjalnego oleju marki Ł i T. Smar należy zmieniać co miesiąc, a przed uruchomieniem maszyny codziennie trzeba sprawdzać poziom oleju i dolewać go w razie potrzeby. …read more

Beben sklada sie z korpusu polaczonego z rura kompletu talerzy

Wednesday, November 14th, 2018

Bęben składa się z korpusu połączonego z rurą kompletu talerzy osadzonych na tej rurze i z górnego talerza , w którym znajduje się otwór do spływu śmietanki. Talerze ustawione są tak, że między nimi znajdują się szczeliny. W górnej części korpusu bębna jest otwór służący do spływu odciągu. Mleko wchodzi z góry do wnętrza rury i wylewa się z niej cienkimi strumieniami między talerze przez otwory w dolnej części rury. Pod działaniem siły odśrodkowej ciężższe cząstki mleka (odciąg) są odrzucane na zewnątrz i podnoszą się w górę pod naciskiem ciągle napływających nowych ilości odciągu, a następnie przelewają się one do otworu wylotowego przez otwór w korpusie Śmietanka, jako lżejsza, grupuje się bliżej środka bębna i w miarę jej przybywania podnosi się i trafia pod górny talerz, skąd przez odpowiedni otwór wychodzi na zewnątrz do osobnego wylotu. …read more

Strzyzenie mechaniczne

Wednesday, November 14th, 2018

Strzyżenie mechaniczne jest mniej męczące dla pracowników i powoduje znacznie mniej okaleczeń u zwierząt niż strzyżenie ręczne. Doświadczenia przy eksploatacji różnych urządzeń do elektromechanicznego strzyżenia owiec wykazują, że koszty nabycia potrzebnych urządzeń amortyzują się w ciągu 1 – 2 lat ich stosowania. Istniejące urządzenia do elektromechanicznego strzyżenia owiec dzielą się na ruchome lub stacyjne i różnią się liczbą pracujących jednocześnie maszynek oraz sposobem ich napędu. Produkuje się następujące urządzenia ruchome: 1) przenośne z napędem ręcznym na jedną lub dwie maszynki; 2) przenośne, zbudowane jako agregat elektryczny, składające się z silnika benzynowego o mocy 5 – 6 KM, prądnicy i kompletu maszynek do strzyżenia w ilości 10-12; 3) ruchome, zbudowane jako urządzenia stałe, składające się jedynie z prądnicy i maszynek do strzyżenia w ilości 22 lub 32 sztuk. Urządzenia stałe są budowane jako oddzielne stoły warsztatowe, składające się z 4 maszynek napędzanych grupowo przez jeden silnik elektryczny lub jako urządzenia transmisyjne, zmontowane w specjalnym pomieszczeniu. …read more