Posts Tagged ‘Rekuperatory’

Schemat procesu technologicznego

Saturday, September 14th, 2019

Oddział okopowych obliczony na przygotowanie 17 q paszy w ciągu dwóch zmian jest przeznaczony tylko na potrzeby fermy centralnej. ,Schemat procesu technologicznego w tej paszarni jest następujący: surowiec dowożony samochodami lub kolejką jest wyładowywany do przybudówki przez otwory w ścianach, do sąsieków przystosowanych do przechowania zapasów na 2 dni. Stąd pasza zbożowa wpada samospływem do górnego zasypu elewatora, który, podnosi ją na strych, gdzie jest przepuszczana przez urządzenie z magnesami, a jeśli zachodzi potrzeba to i przez nachylone sito, po czym oczyszczona pasza jest magazynowana w specjalnych składach. Ze składów zboże jest bezpośrednio podawane na dwa młynki bijakowe DMMK-O,3, gdzie zostaje zmielone; stąd pneumatycznymi transporterami załadowuje się zmielone zboże do komór pasz gotowych. Kuchy i kukurydzę w kaczanach podaje się ręcznie do rozdrabniacza kuchów DŻ-O,5, który Je kruszy na kawałki, po czym za pomocą dźwigu podaje się do śrutownika i obrabia podobnie jak zboże. …read more