Posts Tagged ‘olx skarżysko’

Zbiornik mieszadla

Friday, September 13th, 2019

Przyrządzanie okopowych zasadniczo odbywa się w oddzielnym po- mieszczeniu paszarni. Dowiezione i złożone do sąsieków okopowe podaje się ręcznie do płuczki bębnowej MP-2, skąd po opłukaniu przenosi się je skośnym transporterem do parników ZK-O,5 lub do sieczkarni RKR-l,5. Uparowane okopowe wysypuje się z parników do gniotownika, skąd za pomocą ślimaka dostają się one do mieszadła. Surowe, pokrajane okopowe z sieczkarni mogą być skierowane ślimakiem wprost do mieszadła celem wymieszania ich z innymi rodzajami pasz lub bezpośrednio do wózków wiszącej kolejki, która przewozi je do żłobów lub koryt. Do zbiornika mieszadła zsypuje się przewidziane ilości różnych pasz i miesza się je ze sobą dodając soli i drożdży pastewnych. …read more

Pompa powietrzna typu tlokowego jest jednocylindrowa

Friday, September 13th, 2019

Pompa powietrzna typu tłokowego jest jednocylindrowa; zbiornik próżniowy, ustawiony zazwyczaj obok pompy, służy do wyrównywania pulsującego działania ,pompy i chroni ją od zanieczyszczeń i wilgoci z przewodu rurowego. Próżniowy regulator zapobiega tworzeniu się zbyt dużego podciśnienia powyżej wartości ciśnienia słupka rtęci o wysokości 30-35 cm. Przez zmianę obciążenia można regulować wielkość podciśnienia. Do mycia i przechowywania aparatury dojarki konieczne jest urządzenie zmywalni zaopatrzonej w gorącą i zimną wodę . Po zakończeniu każdego dojenia wszystkie części aparatury powinny być dokładnie umyte najpierw zimną wodą, następnie roztworem sody i w końcu gorącą wodą; podczas mycia należy stosować wielokrotne zasysanie płynu przez kubki udojowe za pomocą urządzenia próżniowego. …read more

szeroka siec panstwowych zakladów

Friday, September 13th, 2019

Bardzo ważne jest dobre wyszkolenie personelu obsługi, dokładne stosowanie zasad dojenia oraz umiejętne obchodzenie się z aparaturą. Dla racjonalnego wykorzystania produkcji mlecznej kołchozów i sowchozów zorganizowano szeroką sieć państwowych zakładów mleczarskich, rejonowych wytwórni masła i serów oraz punktów zlewu mleka. Większość gospodarstw odstawia pełne mleko do tych przedsiębiorstw w stanie surowym bez żadnych zabiegów. Jednakże i w tych warunkach mleko, jako produkt łatwo psujący się, wymaga odpowiedniego przygotowania i przechowywania w gospodarstwie hodowlanym. Mleko jest artykułem stanowiącym specjalnie dobre środowisko dla życia i rozwijania się wszelkiego rodzaju. …read more

Ramowe chlodniki moga byc jedno- i dwusekcjowe

Thursday, September 12th, 2019

Ramowe chłodniki mogą być jedno- i dwusekcjowe. Ich roboczą częścią jest szereg poziomo ustawionych żelaznych lub miedzianych rurek ; których spłaszczone końce łączą się z dwiema pionowo ustawionymi rurkami. Do stojących rur od strony zewnętrznej są przymocowane także kolektory . Kolektor ma wewnątrz przegródki, które powodują przepływ wody w rurkach poziomych po linii zygzakowatej. Na każdym kolektorze jest umocowany kołnierz służący do przyłączenia rur doprowadzających lub odprowadzających wodę. …read more

Stopien oczyszczenia scieków

Monday, September 9th, 2019

Stopień oczyszczenia ścieków jest na ogół bardzo wysoki, przy czym równocześnie uzyskuje się poważne, często kilkakrotne zwiększenie plonów. Gleba pól nawodnianych musi być dostatecznie przewiewna, aby zapewnić szybki aerobowy rozkład związków organicznych zawartych w ściekach. Ze względu na małą wysokość dawek polewowych i stosowanie 10-dniowych lub dłuższych przerw w nawodnianiu ścieki mogą być wykorzystywane rolniczo na glebach różnego rodzaju (m. in. na torfach i glinach) pod warunkiem dostatecznego obniżenia wody gruntowej oraz stosowania właściwych sposobów nawodniania (m. …read more

Filtry gruntowe

Sunday, September 8th, 2019

Filtry gruntowe umożliwiają odbiór ścieków w podanych wyżej okresach, lecz nie dają żadnych korzyści gospodarczych. Z drugiej strony filtry te stanowią urządzenia kosztowne i zajmują ok. 1% powierzchni pól nawodnianych. Zgodnie z wynikami badań nad rolniczym wykorzystaniem ścieków przeprowadzonych przez Wrocławski Ośrodek (WSR i IMUZ) w latach 1946-1963, nawodnianie upraw topoli i drzew leśnych umożliwia przyjęcie ścieków w okresach, kiedy nie mogą być skierowane na pola nawodniane, a równocześnie zapewnia duże korzyści gospodarcze. Siedliska leśne nawodniane ściekami stają się urodzajniejsze i z klas III i II mogą przejść do klasy 1. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Masterplan Korça City Center / Bolles + Wilson

Tuesday, September 3rd, 2019

Dzięki uprzejmości Bolles + Wilson Niemieccy architekci Bolles + Wilson podzielili się z nami swoją zwycięską propozycją na konkurs Masterplan Korça City Centre w Albanii.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Otoczony przez dramatyczne góry i szeroką arkadową dolinę Korça koncentruje się w regionie liczącym 360 000 mieszkańców.
Jego urocza morfologia odzwierciedla bogactwo i ambicje powracających emigrantów.
Wiele willi Novecento i Art Nouveau zostało teraz odnowionych. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Projekt Umbrella / Constantin Boincean, Ralph Bertram i Aleksandra Danielak

Monday, September 2nd, 2019

Dzięki projektom Constantin Boincean, Ralph Bertram i Aleksandra Danielak Project Umbrella autorstwa architektów Constantina Boinceana, Ralpha Bertrama i Aleksandry Danielak zajęło pierwsze miejsce w konkursie Coratora i Green District LA Corantech, prezentowanym przez SCI-Arc i Gazetę Architekta we współpracy z Biuro Burmistrza Los Angeles, Agencji Przebudowy Społeczności, wraz z innymi sponsorami publicznymi i prywatnymi.
Więcej zdjęć i opisów po przerwie.
Projektanci z Oslo wdrożyli akupunkturę.
strategia dla Los Angeles.
program odnowy miast, aby pomóc przekształcić miasto w bardziej zrównoważoną przyszłość. …read more

Architektura 21szego wieku : International Coffee Plaza / Richard Meier & Partners Architekci

Sunday, September 1st, 2019

Klaus Frahm Nowojorscy architekci Richard Meier & Partners ogłosili otwarcie nowej siedziby głównej firmy Neumann Kaffee Gruppe (NKG), największej na świecie grupy świadczącej usługi w zakresie zielonej kawy, znajdującej się w HafenCity w Hamburgu.
Strona nowego budynku jest częścią przebudowy poprzemysłowego portu w centrum biznesu, handlu i kultury.
Z widokiem na park Sandtorpark, baseny portowe i tradycyjną panoramę Hamburga, 12-piętrowa szklana wieża, obecnie nazywana Coffee Plaza, oraz dwa sąsiednie budynki biurowe, stanowią punkt wyjścia dla odnowionego portu.
Więcej informacji i zdjęć po przerwie.
Nowa lokalizacja dla 55-letniej firmy przypisywana jest chęci uczestniczenia w odmłodzeniu historycznego miasta HafenCity i przekształceniu NKG w nowoczesne przedsiębiorstwo, które może być reprezentowane przez architekturę wyróżniającą się, przejrzystą i nowoczesną. …read more

Nowoczesna architektura : Zdobywcy nagrody za zdobycie nagrody

Sunday, September 1st, 2019

Peter Vanderwarker The Boston Society of Architects udostępnił nam swoją publikację, w której członkowie otrzymali honorowe wyróżnienie za otrzymanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska przez organizację Boston Preservation Alliance.
Podczas gdy niewątpliwie te charakterystyczne budynki zostały podkreślone w Bostonie, obecnie zyskują uznanie za budynki o historycznej konserwacji, a jednocześnie ożywiają społeczeństwo i nie tylko.
Flip przez Boston Society of Architects.
obrazy, aby zobaczyć wspaniałą pracę architektów po przerwie.
Paramount Theatre / Elkus Manfredi Architekci: Congress Street Bridge / STV, Inc .: Folio Boston / CBT Architekci:. …read more