Posts Tagged ‘olx ostrzeszów’

nalewa sie do baniek, zamyka szczelnie, plombuje i wystawia na rampe celem zaladowania

Friday, September 13th, 2019

Mleczarnie gospodarcze w zależności Do ich przeznaczenia dzielą się na zakłady przechowujące i przygotowujące mleko do transportu Dra z na mleczarnie przerabiające mleko. Zadaniem pierwszych zakładów jest przechowywanie mleka pełnego w okresie od udoju do odstawienia go, w związku z czym trzeba wykonać następujące czynności : zlanie mleka po udoju, zważenie go, przecedzenie, chłodzenie do temperatury 4 do + 60 i przechowanie naczyń z mlekiem w zbiornikach chłodzących wodą lub wodą z lodu aż do czasu wysyłki i wreszcie rozlanie mleka do baniek. Czasami i w takich mleczarniach trzeba także przerabiać część mleka na własne potrzeby gospodarstwa. W mleczarniach drugiego . typu oprócz wymienionych wyżej czynności prowadzi się również przeróbkę mleka na śmietanę, twaróg i masło. …read more

Caly budynek mleczarni jest podzielony na cztery pomieszczenia

Thursday, September 12th, 2019

Całe urządzenie mleczarni tego typu jest nastawione na to; aby mleko z jednego udoju mogło być przyjęte i przygotowane w ciągu 1,5-:2 godzin, co przy 3-krotnym dojeniu z dodaniem czasu potrzebnego na mycie naczyń, uprzątnięcie pomieszczeń i wydawanie mleka, daje w sumie pełny dzień roboczy personelu na jedną zmianę. Schemat typowej mleczarni •do przechowywania i przeróbki mleka przedstawia rysunek 420. W- mleczarni tej można nie tylko przechowywać mleko pełne, lecz można także przetwarzać część lub całość produkcji mleka na śmietanę. Cały budynek mleczarni jest podzielony na cztery pomieszczenia, a oprócz przybudówki na naczynia w budynku jest jeszcze lodownia i magazyn. Mleko dostarczone do takiej mleczarni jest na wstępie ważone, cedzone i zlewane do zbiornika. …read more

Do napedu maszyn przetwórczych najlepiej jest uzywac silniki elektryczne

Thursday, September 12th, 2019

Do napędu maszyn przetwórczych najlepiej jest używać silniki elektryczne. Dla ułatwienia pracy przy przenoszeniu (w obrębie mleczarni) napełnionych baniek mleka urządza się na podłodze gładkie chodniki z blachy żelaznej lub też rolkowe transportery, po których bańki z łatwością dają się przesuwać z miejsca na miejsce. Omówimy bardziej szczegółowo urządzenie i działanie podstawowych maszyn mleczarskich używanych w gospodarstwach hodowlanych. Chłodniki do mleka. Szeroko stosowane chłodzenie mleka w konwiach zanurzonych w zbiornikach z zimną wodą jest możliwe tylko przy niewielkich ilościach mleka, które w dodatku ochładza się powoli i niedostatecznie, nie niżej 12-15°. …read more

Do podgrzewania sluza zwykle skrzynki ogniowe

Thursday, September 12th, 2019

Dla prawidłowego działania chłodniki takie powinny być ustawione według poziomnicy, dokładnie spionowane i osadzone na mocnym fundamencie. Aparaty do podgrzewania mleka. Podgrzewanie mleka do temperatury 35-40 o w kołchozowych i sowchozowych mleczarniach odbywa się przed odciąganiem go na wirówkach bądź też do 63-85v Przy jego pasteryzowaniu. Do podgrzewania służą zwykłe skrzynki ogniowe lub parowe pasteryzatory. W pierwszym wypadku mleko podmurowego rurkowego chłodnika nagrzewa się w konwiach zanurzanych W gorącej wodzie, a w drugim mleko nagrzewa się przepływając cienkim strumieniem po gorącej powierzchni. …read more

Najwazniejsza robocza czescia kazdego separatora jest beben

Thursday, September 12th, 2019

Tego rodzaju pasteryzatory mogą służyć także do ogrzewania mleka do 35-40° przed odciągnięciem. Wirówki (separatory) służą do mechanicznego oddzielania śmietanki od pozostałej reszty mleka. Zasadą ich działania jest wykorzystanie siły odśrodkowej powstającej przy wirowaniu mleka razem z naczyniem (bębnem) wokoło pionowej osi. Ponieważ mleko stanowi mieszaninę złożoną z różnych składników (tłuszcze, białko i inne) o różnym ciężarze gatunkowym, pod działaniem siły odśrodkowej następuje rozdzielenie się części składowych, a mianowicie: kulki tłuszczowe, jako najlżejsze, układają się bliżej osi, a pozostałe części (odciąg), jako cięższe, są odrzucane na ścianki bębna i odprowadzane oddzielnie. Separatory mleka są budowane w różnych wielkościach o przelotności od 60 do 300 l/godz. …read more

Wewnatrz zbiornika umieszcza sie trzylopatkowe mieszadlo

Wednesday, September 11th, 2019

Wewnątrz zbiornika umieszcza się trzyłopatkowe mieszadło tak zbudowane, że kształt łopatek odpowiada ściśle kształtowi wnętrza zbiornika. Mieszadło jest uruchamiane przez przekładnię od silnika elektrycznego lub też ręcznie za pomocą korby. Między żelaznym cylindrem i miedzianym zbiornikiem jest wolna przestrzeń (koszulka), do której napuszcza się parę z kotła przez przewód rurowy . Mleko wlane do lejka przepływa przez przewód rurowy do zbiornika od dołu, gdzie jest chwytane przez obracające się łopatki mieszadła i siłą odśrodkową rzucane. na ściankę zbiornika, na powierzchni którego mleko układa się cienką warstewką. …read more

Nowoczesne zraszacze dzialaja pewnie

Monday, September 9th, 2019

Ścieki doprowadzane są do przenośnych zraszaczy osadzonych ona trójnogach lub wprost w odgałęzieniach przewodów. Ze względu na dużą lepkość ścieków oraz na zawartość różnych zanieczyszczeń zasięg zraszania jest przeciętnie o 10010 mniejszy niż przy deszczowaniu wód czystych. Zasięg zraszania wynosi 20-40 m, zależnie od ciśnienia w dyszy. Nowoczesne zraszacze działają pewnie. Od 1952 r. …read more

Zalety deszczowania i rozlewu z rur

Sunday, September 8th, 2019

Zalety deszczowania i rozlewu z rur są następujące: Nie zachodzi potrzeba- wykonania robót ziemnych przystosowujących teren do nawodnień; można nawodniać gleby wszelkiego rodzaju nie wyłączając gleb ciężkich i torfów. Nie ma niebezpieczeństwa zepsucia struktury gleby. – Umożliwione jest zastosowanie mechanizacji robót rolnych. Możliwe jest nawodnianie różnych upraw w dowolnym czasie. Nawodnianie jest dostatecznie równomierne. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : College of Marin Nowe Centrum Akademickie / TLCD + Mark Cavagnero Associates

Wednesday, September 4th, 2019

Architektura TLCD / Mark Cavagnero Associates Architektura TLCD + Marka Cavagnero Associates pozwoliła nam podzielić się z Państwem zwycięskim projektem konkursowym dla nowego Centrum Akademickiego College of Marin w Kentfield w Kalifornii.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Architektura TLCD + Mark Cavagnero Associates została wybrana w drodze konkursu na zaprojektowanie nowego centrum akademickiego College of Marin w jego kampusie Kentfield.
Budynek o powierzchni 48 000 stóp kwadratowych zlokalizowany w północno-wschodniej części kampusu będzie obejmował 200-miejscową audytorium, sale lekcyjne, pracownie komputerowe i pomieszczenia wydziałowe / administracyjne.
. …read more

Budownictwo i architektura : Wizja Wielkich Jezior w TEDxTalk autorstwa Philipa Enquista z SOM

Monday, September 2nd, 2019

W minionym lipcu Philip Enquist z SOM rozmawiał z miastem Minneapolis w stanie Minnesota w ramach serii TEDxTalks Mill City.
Jego celem było podniesienie świadomości, a także wyzwanie dla mieszkańców Dzielnicy Jeziora Wielkiego i św.
Wawrzyńca, aby mogli sobie wyobrazić, że nie ma granic.
To wideo trafia blisko domu, gdy dorastałem w dziale wodnym Wielkich Jezior.
Jego wykład ma charakter informacyjny i ujawnia odpowiedzialność za wykorzystanie i ochronę tego wielkiego zasobu Stanów Zjednoczonych. …read more