Posts Tagged ‘olx jędrzejów’

WSPÓŁDZIAŁANIE I ZŁOŻONOŚĆ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW KLIMATU POMIESZCZENIA

Sunday, September 15th, 2019

Przy rozpatrywaniu wpływu różnych czynników klimatu pomieszczenia na odczuwanie ciepła przez ludzi okazało się już, że nie wystarcza ocena każdego czynnika odrębnie, lecz że dopiero wynik dwóch albo trzech składników jest miarodajny dla wrażenia fizjologicznego: tak więc np. dla pojęcia parności istotne znaczenia ma para wartości t A I rp, dla przeciągu – para wartości tA I w, a dla wrażenia temperatury w pomieszczeniu – para wartości tA I tR. Dla działania kompleksowego komfortu klimatu pomieszczenia należy ewentualnie dobrać do siebie wszystkie cztery dyskutowane czynniki tA, tR, rp i w. Wynika stąd duża trudność przy zestawieniu dla użytku praktyków prostej skali oceny wielkości kompleksowych klimatu pomieszczenia. Z licznych propozycji sumarycznej wielkości klimatycznej, będącej mniej lub bardziej empiryczną funkcją wielkości tA, R, rp i w wyrażoną w postaci równania matematycznego, jako przykład należy wymienić równanie dla wskaźnika odczuwania ciepła i różnego poziomu komfortu, po- dane przez van Zuilena. …read more

Ilosc obrotów bebna na minute

Wednesday, September 11th, 2019

Zależnie od wielkości wirówki mogą być przykręcane do stołu (na blacie stołu) lub ustawione na odpowiednich podstawach przymocowanych do podłogi. Ilość obrotów bębna na minutę wynosi u wirnika małych wymiarów 9200, a u dużych – 7300. Wirówka powinna być ustawiona dokładnie według pionu i mocno przytwierdzona do podstawy. Do oliwienia wirówek używa się specjalnego oleju marki Ł i T. Smar należy zmieniać co miesiąc, a przed uruchomieniem maszyny codziennie trzeba sprawdzać poziom oleju i dolewać go w razie potrzeby. …read more

Beben sklada sie z korpusu polaczonego z rura kompletu talerzy

Wednesday, September 11th, 2019

Bęben składa się z korpusu połączonego z rurą kompletu talerzy osadzonych na tej rurze i z górnego talerza , w którym znajduje się otwór do spływu śmietanki. Talerze ustawione są tak, że między nimi znajdują się szczeliny. W górnej części korpusu bębna jest otwór służący do spływu odciągu. Mleko wchodzi z góry do wnętrza rury i wylewa się z niej cienkimi strumieniami między talerze przez otwory w dolnej części rury. Pod działaniem siły odśrodkowej ciężższe cząstki mleka (odciąg) są odrzucane na zewnątrz i podnoszą się w górę pod naciskiem ciągle napływających nowych ilości odciągu, a następnie przelewają się one do otworu wylotowego przez otwór w korpusie Śmietanka, jako lżejsza, grupuje się bliżej środka bębna i w miarę jej przybywania podnosi się i trafia pod górny talerz, skąd przez odpowiedni otwór wychodzi na zewnątrz do osobnego wylotu. …read more

Strzyzenie mechaniczne

Wednesday, September 11th, 2019

Strzyżenie mechaniczne jest mniej męczące dla pracowników i powoduje znacznie mniej okaleczeń u zwierząt niż strzyżenie ręczne. Doświadczenia przy eksploatacji różnych urządzeń do elektromechanicznego strzyżenia owiec wykazują, że koszty nabycia potrzebnych urządzeń amortyzują się w ciągu 1 – 2 lat ich stosowania. Istniejące urządzenia do elektromechanicznego strzyżenia owiec dzielą się na ruchome lub stacyjne i różnią się liczbą pracujących jednocześnie maszynek oraz sposobem ich napędu. Produkuje się następujące urządzenia ruchome: 1) przenośne z napędem ręcznym na jedną lub dwie maszynki; 2) przenośne, zbudowane jako agregat elektryczny, składające się z silnika benzynowego o mocy 5 – 6 KM, prądnicy i kompletu maszynek do strzyżenia w ilości 10-12; 3) ruchome, zbudowane jako urządzenia stałe, składające się jedynie z prądnicy i maszynek do strzyżenia w ilości 22 lub 32 sztuk. Urządzenia stałe są budowane jako oddzielne stoły warsztatowe, składające się z 4 maszynek napędzanych grupowo przez jeden silnik elektryczny lub jako urządzenia transmisyjne, zmontowane w specjalnym pomieszczeniu. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Dom lalek dla architektury Clementine / TDO

Tuesday, September 3rd, 2019

Dzięki uprzejmości TDO Architecture TDO została zamówiona przez Wallpaper * Magazine, aby ponownie podejść do projektu domu lalki.
Poproszono ich, aby uznali Villa Savoye Le Corbusiera za inspirujący punkt wyjścia, i stamtąd opracowali koncepcję, która z powodzeniem odpowiedziała funkcjonalnym domem dla lalek o nowoczesnym wyglądzie.
Odpowiadając na wykorzystanie ramp jako pionowej cyrkulacji w Willi Savoye, Dom Lalek replikuje ten pomysł, a także charakteryzuje się pionową cyrkulacją poprzez rampy, które są wyrażane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.
Dzięki uprzejmości TDO Architecture TDO zaadaptowało koncepcję wolnego planu Le Corbusiera, tworząc wolną sekcję, tworząc pionową objętość i wąski plan piętra.
Dom otwiera się od środka i odsłania miniaturowy budynek, w którym światło może przeniknąć do wszystkich zakamarków, a także łatwą do opanowania głębokość, gdzie wszystkie pomieszczenia są łatwo dostępne. …read more

Budownictwo i architektura : Wizja Wielkich Jezior w TEDxTalk autorstwa Philipa Enquista z SOM

Monday, September 2nd, 2019

W minionym lipcu Philip Enquist z SOM rozmawiał z miastem Minneapolis w stanie Minnesota w ramach serii TEDxTalks Mill City.
Jego celem było podniesienie świadomości, a także wyzwanie dla mieszkańców Dzielnicy Jeziora Wielkiego i św.
Wawrzyńca, aby mogli sobie wyobrazić, że nie ma granic.
To wideo trafia blisko domu, gdy dorastałem w dziale wodnym Wielkich Jezior.
Jego wykład ma charakter informacyjny i ujawnia odpowiedzialność za wykorzystanie i ochronę tego wielkiego zasobu Stanów Zjednoczonych. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : 8. China China Expo Centrum informacji / Lab Architecture Studio

Sunday, September 1st, 2019

Dzięki uprzejmości Laboratorium Architektury Lab Zaprojektowany dla 8.
edycji China Flower expo, który odbędzie się w 2014 roku, projekt centrum informacyjnego Lab Architecture Studio ma na celu stworzenie bardzo subtelnej ekspresji.
Łącząc go z naturą, projekt jest w stanie połączyć się z ziemią i środowiskiem.
Zarówno ożywiona forma architektoniczna, jak i elastyczne struktury przestrzenne aktywują cały park wystawienniczy.
Więcej zdjęć i architektów. …read more

Architektura: Modułowa wieża mieszkalna, która zostanie wybudowana w Atlantic Yards

Sunday, September 1st, 2019

SHoP Architekci Firmy Forest City Ratner (FCRC) właśnie ogłosiły, że będą współpracować ze Skanska, jedną z największych na świecie grup budowlanych i rozwojowych, dla projektu B2.
Ten projekt trafia na pierwsze strony gazet, ponieważ będzie to pierwsza wieża mieszkalna wchodząca w skład projektu Atlantic Yards Development w Brooklynie z wykorzystaniem konstrukcji modułowej.
FCRC planuje rozpocząć budowę budynku 32-piętrowego w dniu 18 grudnia i przewiduje, że budynek zostanie otwarty w 2014 roku.
Chociaż zaawansowana technologia modułowa została początkowo opracowana do użytku w Atlantic Yards, ta nowa branża może potencjalnie stworzyć modułowe komponenty na projekty budowlane w Nowym Jorku i na całym świecie, stając się pierwszą dużą ekspansją produkcyjną w Nowym Jorku od momentu, gdy produkcja zaczęła spadać w ciągu ostatniego pokolenia.
Więcej informacji po przerwie. …read more