Posts Tagged ‘klimatyzator przenośny bez rury’

Termometr kulisty

Wednesday, September 18th, 2019

Odpowiednie składniki sumy tA i tR nie mogą być jednak zmieniane w dowolnych granicach: zgodnie z założeniem temperatura powietrza tA powinna być zawarta między 15 -7- 25 st. C. Do wykorzystania pojęcia temperatury odczuwalnej tF oraz do pomiaru tej wielkości przyczynił się szczególnie Missenard . Jako przyrząd pomiarowy służył dawniej wprowadzony w Anglii przez Vernona termometr kulisty. Termometr ten składał się z pomalowanej na czarny matowy kolor, próżnej w środku kuli miedzianej o średnicy 15,2 cm, do której środka wprowadzono zwykły termometr rtęciowy. …read more

Równomierność temperatur powietrza i powierzchni otaczających w pomieszczeniu

Wednesday, September 18th, 2019

Wewnątrz budynku albo wewnątrz mieszkania, równomierność tę zapewnia się najskuteczniej, stosując ogrzewanie centralne. Nie można jednak zaprzeczyć twierdzeniu, że nadmierna równomierność w pomieszczeniach temperatur w połączeniu z równomiernością w czasie we wszystkich użytkowanych pomieszczeniach może prowadzić do mdłego klimatu pomieszczeń, do wydelikacenia ustroju w znaczeniu Zmniejszonej odporności i zwiększonej podatności na zaziębienia. Korzystne jest zatem utrzymywanie określonej roznicy temperatur między pomieszczeniami, w których przebywa się w czasie dnia i pomieszczeniami biurowymi z jednej strony, a sypialnią, przedpokojem, kuchnią i ubikacją z drugiej strony. Odpowiednie użytkowanie ogrzewania centralnego zależy jednak w mniejszym stopniu od inżyniera ogrzewnika albo od palacza, a o wiele bardziej od rozsądnej, miejscowej regulacji przeprowadzanej przez użytkownika pomieszczenia za pomocą zaworu grzejnikowego. Z drugiej strony nie można jednak przesadzać z tego rodzaju stopniowaniem temperatur w mieszkaniu, nie stosując w jednym pomieszczeniu np. …read more

Przeciąg

Monday, September 16th, 2019

Pod pojęciem przeciągu należy rozumieć uciążliwe zjawisko termiczne, objawiające się jako schładzanie skóry przez przepływające powietrze. Wrażenie ochłodzenia jest tym większe, im ruch powietrza jest silniejszy i im niższa jest przy tym temperatura powietrza. Dla wywołania wrażenia chłodu musi być przekroczona wartość graniczna o wysokości określonej indywidualnie. Bodźce chłodu, zbliżone do wartości granicznych i nie dochodzące do świadomości, są w pewnych okolicznościach bardziej niebezpieczne od wyraźnego uczucia zimna, ponieważ uczucie takie wyzwala środki przeciwdziałające. Na dworze człowiek jest przygotowany i dostosowany pod względem ubioru do silniejszych i zmiennych ruchów powietrza, a nawet uważa je za uczucie przyjemne, natomiast w pomieszczeniu zamkniętym, szczególnie gdy siedzi się nieruchomo, zdolność regulacji cieplnej nie jest dostateczna. …read more

Urzadzenie kuchni

Saturday, September 14th, 2019

Urządzenie kuchni i paszarń powinno być należycie przemyślane i zaprojektowane z uwzględnieniem szeregu ogólnych wymagań i miejscowych warunków. Zarówno paszarnie jak i kuchnie mogą mieć różnorodne urządzenia, zależnie od ilości i rodzaju posiadanej energii do napędu maszyn (napęd konny, silnik wtryskowy, silnik elektryczny itp. ), ilości pogłowia oraz rodzaj u przyrządzanych pasz. Wewnętrzne urządzenie i plan rozmieszczenia urządzeń jednej z najprostszych kuchni do przyrządzania karmy w kołchozowej fermie hodowlanej z pogłowiem 100 – 120, krów albo 20-25 macior. Proces technologiczny przyrządzania karmy przebiega w następujący sposób: ziemniaki, buraki i inne okopowe odwozi się do kuchni i wyładowuje do drewnianego schowka przez otwór w ścianie. …read more

BUDOWA MASZYNEK DO STRZYZENIA

Tuesday, September 10th, 2019

BUDOWA MASZYNEK DO STRZYŻENIA Maszynka do strzyżenia napędzana wałem elastycznym składa się z korpusu, aparatu tnącego i mechanizmu przekładniowego, umieszczonego wewnątrz korpusu. Aparat tnący składa się z nieruchomego grzebienia stalowego z dwunastoma ostrymi, gładko oszlifowanymi zębami oraz ruchomej stalowej płytki z czterema zębami. Ostrza zębów noża są również ostro szlifowane. Dokładność przylegania noża do powierzchni grzebienia osiąga się za pomocą aparatu dociskowego . Ruch obrotowy elastycznego wału silnika elektrycznego zmienia się za pomocą mechanizmu mimośrodowego na posuwisto-zwrotny ruch zewnętrznego końca dźwigni , do którego jest przymocowany nóż. …read more

Cala siec elektryczna w pomieszczeniu winna byc wykonana z izolowanych przewodów na rolkach

Tuesday, September 10th, 2019

Cała sieć elektryczna w pomieszczeniu winna być wykonana z izolowanych przewodów na rolkach. W kurniku stosuje się przeważnie półhermetyczną armaturę lamp, z emaliowanym talerzem odblaskowym. W izbie dla obsługi montuje się tablicę rozdzielczą z wyłącznikami i opornikami, które służą do stopniowego wyłączania światła wieczorem (w ciągu 15 – 20 minut). Przy nagłym wyłączeniu światła ptaki tracą orientację i pozostają na noc tam, gdzie zaskoczyła je ciemność. Przy stopniowym wyłączaniu światła ptaki spokojnie sadowią się na grzędach. …read more

Wewnetrzny koniec oslony ma siatke pochlaniacza iskier

Monday, September 9th, 2019

Wewnętrzny koniec osłony ma siatkę pochłaniacza iskier. Elektryczne urządzenie przewierzająco-ocieplające dla kurników Wentylator zasysa od osłony powietrze z zewnątrz i przetłacza je przez element grzejny do wnętrza pomieszczenia. Powietrze ogrzewa się w czasie przepływu przez urządzenie grzejne. Przy deszczowej pogodzie lub śniegu oraz przy temperaturze poniżej -200 zewnętrzne drzwiczki zamyka się i wentylator zasysa powietrze przez rurkę z pomieszczenia. Urządzenie sygnalizacyjne służy do automatycznego włączania dzwonka na wypadek przegrzania lub wadliwego działania urządzenia grzejnego. …read more

Nawodnianie sciekami

Monday, September 9th, 2019

Ścieki Wrocławia są wykorzystane rolniczo w Kamieńcu na powierzchni 470,6 ha obciążonej przeciętnie 460 mm rocznie. W Rawiczu spółka wodna wykorzystuje ścieki na powierzchni 68 ha (440 mm rocznie; nawodnienie grawitacyjne); w Ząbkowicach Śląskich ścieki są rozdeszczowane na powierzchni ok. 100 ha, a w Jędrzychowicach (ścieki ze Zgorzelca) na powierzchni 331 ha, przy rocznym obciążeniu ok 200 mm. Podobnie jak na polach irygowanych ścieki są w ok. 85010 wykorzystane do nawodniania: łąk. …read more

Woda doprowadzana jest w kilku punktach za pomoca kaskad

Sunday, September 8th, 2019

Do zasilania stawów używać należy wyłącznie świeżych ścieków (pH = 7,2-7,8), wstępnie oczyszczonych i rozcieńczonych wodą rzeczną 1 : 21/2 do 1 : 5, w zimie 1 : 5 do 1 : 6. Stawy tworzą zazwyczaj zbiorniki prostokątne o powierzchni kilku ha (w Monachium po 7 ha), o głęb. przeciętnej 9,9 m. Woda doprowadzana jest w kilku punktach za pomocą kaskad lub rozpryskiwana (Monachium). Jesienią ryby są odławiane, a dno stawów – w miarę potrzeby – oczyszczane z namułów. …read more

Przemysl zwiazków azotowych

Saturday, September 7th, 2019

Przemysł związków azotowych, przy zamkniętym obiegu wody, dostarcza ok: 3 m ścieków na 1 t wyprodukowanego siarczanu amonowego lub 5-10 m – na 1 t saletry amonowej. Ścieki te zawierają arszenik (As20S) siarkowodór, a poza tym niewielkie ilości nawozów azotowych. Wskutek okresowego odprowadzania ścieków przemysłu związków azotowych są one szkodliwe dla odbiornika . Ścieki przemysłu barwników nieorganicznych (farb) mają skład niezwykle różnorodny: zawierają związki ołowiu, arsenu, baru, chromu, żelaza itp. Metody oczyszczania tych ścieków zależą od ich składu . …read more