Posts Tagged ‘katatermometr’

Elektryczny grzejnik konstrukcji WIME

Sunday, September 15th, 2019

Elektryczny grzejnik konstrukcji WIME . Do automatycznego włączania i wyłączania dopływu prądu do grzejnika służy specjalnie urządzony termoregulator i elektromagnetyczny wyłącznik. Termoregulator można ustawiać na dowolną temperaturę odpowiednio do wymaganego ciepła wody. Kiedy woda nagrzeje się do wskazanej temperatury, termoregulator przerywa dopływ prądu do cewki elektromagnesu, skutkiem czego przerywa się dopływ prądu do grzejników. Gdy gorąca woda zostanie wyczerpana i do zbiornika napłynie woda zimna (tym samym temperatura wewnątrz zbiornika spada o kilka stopni), termoregulator. …read more

Wszystkie robocze maszyny i transportery sa napedzane jednym silnikiem elektrycznym

Saturday, September 14th, 2019

Kuchy nakłada się do rozdrabniacza także ręcznie. W celu mieszania racji karmowych odważa się pasze treściwe na wadze dziesiętnej, przewozi na wózkach i zsypuje do mieszadła paszy. Pasze dowiezione dla zmieszania podaje się do mieszadła pasz za pomocą czerpakowego przenośnika . Mieszadło pasz jest pionowo ustawionym cylindrem, wewnątrz którego umieszczono na wale ślimakowy przenośnik. Obracający się w ciągu 4 – 5 minut ślimak nieustannie miesza paszę z dołu ku górze i powoduje całkowite zmieszanie kilku rodzajów paszy w jednolitą masę. …read more

gumowa membrana

Saturday, September 14th, 2019

Ten okres działania nazywa się taktem ssania. Jeżeli w międzyściennej komorze Wytworzyć normalne ciśnienie atmosferyczne , to gumowy cylinder pod wpływem różnicy ciśnień w komorze metalowej i gumowej zawrze się i ściśnie strzyk, skutkiem czego mleko przestanie cieknąć. Ten okres działania nazywa się taktem ściskania i ma na celu masaż strzyku. Jeżeli w komorze ssącej kubka, wytworzyć normalne ciśnienie atmosferyczne , to cylinder gumowy znów zajmie poprzednie położenie, a strzyk krowy zostanie uwolniony od ucisku i wypoczywa. Pozwala to przywrócić normalny obieg krwi w strzyku. …read more

Przekrój tego kanalu reguluje sie srubka

Friday, September 13th, 2019

Przekrój tego kanału reguluje się śrubką. Zawory i membrana pulsatora zmieniają kolejno swe położenia . Gdy membrana i zawory są opuszczone, komora wciąga powietrze z komory przez otwarty zawór , skutkiem czego w tej ostatniej powstaje podciśnienie, które obejmuje również przewód, kolektor oraz komorę międzyścienną kubków udojowych. W następnym położeniu, kiedy membrana i zawory są podniesione, do komory wchodzi powietrze (z komory ), które przedostaje się do komory międzyściennej w kubkach przywracając tam ciśnienie atmosferyczne. W ten sposób kolejno następujące zmiany położenia membrany i zaworów pulsatora powodują powstawanie podciśnienia i normalnego ciśnienia atmosferycznego działającego w międzyściennych komorach kubków. …read more

Przekazywanie obrotów na pednie maszynek odbywa sie za pomoca pasa.

Wednesday, September 11th, 2019

OGÓLNA BUDOWA STACYJNYCH I RUCHOMYCH URZĄDZEŃ DO STRZYZENIA OWIEC W gospodarstwach zelektryfikowanych, przy strzyżeniu owiec bezpośrednio w zagrodzie, wystarczy mieć potrzebną liczbę silników elektrycznych i kompletów maszynek-do strzyżenia. W tym wypadku buduje się stałą lub prowizoryczną linię elektryczną do zasilania silników i maszynek oraz w odpowiednim pomieszczeniu •ustawia się stoły robocze. Na każde 700 – 1000 owiec wystarczy jedna maszynka. W gospodarstwach nie zelektryfikowanych lub przy strzyżeniu owiec poza zagrodą (na folwarkach-pastwiskach) stosuje się nieduże, zmechanizowane urządzenia na 4 – 6 maszynek, które są napędzane silnikiem benzynowym lub naftowym z gruszą żarową, albo przenośne agregaty elektryczne. Urządzenie do mechanicznego strzyżenia składa się z ramy wykonanej z kątowego żelaza, na której w środkowej części jest umieszczony wał z kołami napędowymi, a w górnej części, w rogach – pędnie do napędu maszynek. …read more

ELEKTROMECHANICZNE STRZYZENIE

Tuesday, September 10th, 2019

Przy posługiwaniu się zwykłymi maślnicami można otrzymać tylko masło nie wyrobione. Największe zastosowanie znalazły obracające się maślnice . Do beczki, gdzie już ustawiono ramkę (zbijacz), wlewa się uprzednio przygotowaną ilość mleka lub śmietany w stosunku 30-40010 pojemności naczynia, następnie zamyka się beczkę szczelną pokrywą i obraca się ją z szybkością 30-60 obrotów na minutę. Podczas obracania beczki płyn bez przerwy podnosi się do góry, odrywa od ścianek i spadając do dołu uderza o ramkę, skutkiem czego kuleczki tłuszczowe w ciągu 40-50 minut zlepiają się i tworzą. grudki maślane. …read more

Celem urzadzenia miejsc roboczych siec elektryczna montuje sie na scianach pomieszczenia

Tuesday, September 10th, 2019

Celem urządzenia miejsc roboczych sieć elektryczną montuje się na ścianach pomieszczenia lub na odkrytej przestrzeni i-c- na słupach i włącza się do niej silniki elektryczne za pomocą indywidualnych wyłączników. Silniki zawiesza się na tych samych słupach, na specjalnych wieszakach. Agregat elektryczny znajduje się na zewnątrz pomieszczenia. Przenośny, ruchomy i przewoźny agregat elektryczny. Pierwszy z nich typu RSA-12, produkcji Rostowskiej Fabryki Maszyn, jest zmontowany na płycie żeliwnej i składa się z silnika benzynowego o mocy 6 KM, prądnicy trójfazowej o mocy 3,6 kW, zbiornika na benzynę i elektrycznej tablicy rozdzielczej. …read more

Szerokosc nawodnianych parcel jest zmienna

Monday, September 9th, 2019

Nawodniki biegną najczęściej w prostych kierunkach i tworzą łącznie z rowami osuszającymi, wykopanymi równolegle w odl. 25-30 m, prostokątne parcele. Na łąkach o glebie torfowej odległość ta zmniejsza się od 15-2D m. W przypadku łąk przecinanych przez starorzecza kierunki rowów rozlewowych tworzą ,proste łamane, dostosowane do ukształtowania, terenu. Szerokość nawodnianych parcel jest zmienna . …read more

Nowoczesne zraszacze dzialaja pewnie

Monday, September 9th, 2019

Ścieki doprowadzane są do przenośnych zraszaczy osadzonych ona trójnogach lub wprost w odgałęzieniach przewodów. Ze względu na dużą lepkość ścieków oraz na zawartość różnych zanieczyszczeń zasięg zraszania jest przeciętnie o 10010 mniejszy niż przy deszczowaniu wód czystych. Zasięg zraszania wynosi 20-40 m, zależnie od ciśnienia w dyszy. Nowoczesne zraszacze działają pewnie. Od 1952 r. …read more

Woda doprowadzana jest w kilku punktach za pomoca kaskad

Sunday, September 8th, 2019

Do zasilania stawów używać należy wyłącznie świeżych ścieków (pH = 7,2-7,8), wstępnie oczyszczonych i rozcieńczonych wodą rzeczną 1 : 21/2 do 1 : 5, w zimie 1 : 5 do 1 : 6. Stawy tworzą zazwyczaj zbiorniki prostokątne o powierzchni kilku ha (w Monachium po 7 ha), o głęb. przeciętnej 9,9 m. Woda doprowadzana jest w kilku punktach za pomocą kaskad lub rozpryskiwana (Monachium). Jesienią ryby są odławiane, a dno stawów – w miarę potrzeby – oczyszczane z namułów. …read more