Posts Tagged ‘igłofiltry cena’

Termometr kulisty

Wednesday, November 21st, 2018

Odpowiednie składniki sumy tA i tR nie mogą być jednak zmieniane w dowolnych granicach: zgodnie z założeniem temperatura powietrza tA powinna być zawarta między 15 -7- 25 st. C. Do wykorzystania pojęcia temperatury odczuwalnej tF oraz do pomiaru tej wielkości przyczynił się szczególnie Missenard . Jako przyrząd pomiarowy służył dawniej wprowadzony w Anglii przez Vernona termometr kulisty. Termometr ten składał się z pomalowanej na czarny matowy kolor, próżnej w środku kuli miedzianej o średnicy 15,2 cm, do której środka wprowadzono zwykły termometr rtęciowy. …read more

Równomierność temperatur powietrza i powierzchni otaczających w pomieszczeniu

Wednesday, November 21st, 2018

Wewnątrz budynku albo wewnątrz mieszkania, równomierność tę zapewnia się najskuteczniej, stosując ogrzewanie centralne. Nie można jednak zaprzeczyć twierdzeniu, że nadmierna równomierność w pomieszczeniach temperatur w połączeniu z równomiernością w czasie we wszystkich użytkowanych pomieszczeniach może prowadzić do mdłego klimatu pomieszczeń, do wydelikacenia ustroju w znaczeniu Zmniejszonej odporności i zwiększonej podatności na zaziębienia. Korzystne jest zatem utrzymywanie określonej roznicy temperatur między pomieszczeniami, w których przebywa się w czasie dnia i pomieszczeniami biurowymi z jednej strony, a sypialnią, przedpokojem, kuchnią i ubikacją z drugiej strony. Odpowiednie użytkowanie ogrzewania centralnego zależy jednak w mniejszym stopniu od inżyniera ogrzewnika albo od palacza, a o wiele bardziej od rozsądnej, miejscowej regulacji przeprowadzanej przez użytkownika pomieszczenia za pomocą zaworu grzejnikowego. Z drugiej strony nie można jednak przesadzać z tego rodzaju stopniowaniem temperatur w mieszkaniu, nie stosując w jednym pomieszczeniu np. …read more

Przeciąg

Monday, November 19th, 2018

Pod pojęciem przeciągu należy rozumieć uciążliwe zjawisko termiczne, objawiające się jako schładzanie skóry przez przepływające powietrze. Wrażenie ochłodzenia jest tym większe, im ruch powietrza jest silniejszy i im niższa jest przy tym temperatura powietrza. Dla wywołania wrażenia chłodu musi być przekroczona wartość graniczna o wysokości określonej indywidualnie. Bodźce chłodu, zbliżone do wartości granicznych i nie dochodzące do świadomości, są w pewnych okolicznościach bardziej niebezpieczne od wyraźnego uczucia zimna, ponieważ uczucie takie wyzwala środki przeciwdziałające. Na dworze człowiek jest przygotowany i dostosowany pod względem ubioru do silniejszych i zmiennych ruchów powietrza, a nawet uważa je za uczucie przyjemne, natomiast w pomieszczeniu zamkniętym, szczególnie gdy siedzi się nieruchomo, zdolność regulacji cieplnej nie jest dostateczna. …read more

Urzadzenie kuchni

Saturday, November 17th, 2018

Urządzenie kuchni i paszarń powinno być należycie przemyślane i zaprojektowane z uwzględnieniem szeregu ogólnych wymagań i miejscowych warunków. Zarówno paszarnie jak i kuchnie mogą mieć różnorodne urządzenia, zależnie od ilości i rodzaju posiadanej energii do napędu maszyn (napęd konny, silnik wtryskowy, silnik elektryczny itp. ), ilości pogłowia oraz rodzaj u przyrządzanych pasz. Wewnętrzne urządzenie i plan rozmieszczenia urządzeń jednej z najprostszych kuchni do przyrządzania karmy w kołchozowej fermie hodowlanej z pogłowiem 100 – 120, krów albo 20-25 macior. Proces technologiczny przyrządzania karmy przebiega w następujący sposób: ziemniaki, buraki i inne okopowe odwozi się do kuchni i wyładowuje do drewnianego schowka przez otwór w ścianie. …read more