Posts Tagged ‘farbex ciechanów’

nalewa sie do baniek, zamyka szczelnie, plombuje i wystawia na rampe celem zaladowania

Friday, November 16th, 2018

Mleczarnie gospodarcze w zależności Do ich przeznaczenia dzielą się na zakłady przechowujące i przygotowujące mleko do transportu Dra z na mleczarnie przerabiające mleko. Zadaniem pierwszych zakładów jest przechowywanie mleka pełnego w okresie od udoju do odstawienia go, w związku z czym trzeba wykonać następujące czynności : zlanie mleka po udoju, zważenie go, przecedzenie, chłodzenie do temperatury 4 do + 60 i przechowanie naczyń z mlekiem w zbiornikach chłodzących wodą lub wodą z lodu aż do czasu wysyłki i wreszcie rozlanie mleka do baniek. Czasami i w takich mleczarniach trzeba także przerabiać część mleka na własne potrzeby gospodarstwa. W mleczarniach drugiego . typu oprócz wymienionych wyżej czynności prowadzi się również przeróbkę mleka na śmietanę, twaróg i masło. …read more

Caly budynek mleczarni jest podzielony na cztery pomieszczenia

Thursday, November 15th, 2018

Całe urządzenie mleczarni tego typu jest nastawione na to; aby mleko z jednego udoju mogło być przyjęte i przygotowane w ciągu 1,5-:2 godzin, co przy 3-krotnym dojeniu z dodaniem czasu potrzebnego na mycie naczyń, uprzątnięcie pomieszczeń i wydawanie mleka, daje w sumie pełny dzień roboczy personelu na jedną zmianę. Schemat typowej mleczarni •do przechowywania i przeróbki mleka przedstawia rysunek 420. W- mleczarni tej można nie tylko przechowywać mleko pełne, lecz można także przetwarzać część lub całość produkcji mleka na śmietanę. Cały budynek mleczarni jest podzielony na cztery pomieszczenia, a oprócz przybudówki na naczynia w budynku jest jeszcze lodownia i magazyn. Mleko dostarczone do takiej mleczarni jest na wstępie ważone, cedzone i zlewane do zbiornika. …read more

Do napedu maszyn przetwórczych najlepiej jest uzywac silniki elektryczne

Thursday, November 15th, 2018

Do napędu maszyn przetwórczych najlepiej jest używać silniki elektryczne. Dla ułatwienia pracy przy przenoszeniu (w obrębie mleczarni) napełnionych baniek mleka urządza się na podłodze gładkie chodniki z blachy żelaznej lub też rolkowe transportery, po których bańki z łatwością dają się przesuwać z miejsca na miejsce. Omówimy bardziej szczegółowo urządzenie i działanie podstawowych maszyn mleczarskich używanych w gospodarstwach hodowlanych. Chłodniki do mleka. Szeroko stosowane chłodzenie mleka w konwiach zanurzonych w zbiornikach z zimną wodą jest możliwe tylko przy niewielkich ilościach mleka, które w dodatku ochładza się powoli i niedostatecznie, nie niżej 12-15°. …read more

Do podgrzewania sluza zwykle skrzynki ogniowe

Thursday, November 15th, 2018

Dla prawidłowego działania chłodniki takie powinny być ustawione według poziomnicy, dokładnie spionowane i osadzone na mocnym fundamencie. Aparaty do podgrzewania mleka. Podgrzewanie mleka do temperatury 35-40 o w kołchozowych i sowchozowych mleczarniach odbywa się przed odciąganiem go na wirówkach bądź też do 63-85v Przy jego pasteryzowaniu. Do podgrzewania służą zwykłe skrzynki ogniowe lub parowe pasteryzatory. W pierwszym wypadku mleko podmurowego rurkowego chłodnika nagrzewa się w konwiach zanurzanych W gorącej wodzie, a w drugim mleko nagrzewa się przepływając cienkim strumieniem po gorącej powierzchni. …read more