Posts Tagged ‘ergonomia kuchni’

Elektryczny grzejnik konstrukcji WIME

Sunday, December 23rd, 2018

Elektryczny grzejnik konstrukcji WIME . Do automatycznego włączania i wyłączania dopływu prądu do grzejnika służy specjalnie urządzony termoregulator i elektromagnetyczny wyłącznik. Termoregulator można ustawiać na dowolną temperaturę odpowiednio do wymaganego ciepła wody. Kiedy woda nagrzeje się do wskazanej temperatury, termoregulator przerywa dopływ prądu do cewki elektromagnesu, skutkiem czego przerywa się dopływ prądu do grzejników. Gdy gorąca woda zostanie wyczerpana i do zbiornika napłynie woda zimna (tym samym temperatura wewnątrz zbiornika spada o kilka stopni), termoregulator. …read more

Wszystkie robocze maszyny i transportery sa napedzane jednym silnikiem elektrycznym

Saturday, December 22nd, 2018

Kuchy nakłada się do rozdrabniacza także ręcznie. W celu mieszania racji karmowych odważa się pasze treściwe na wadze dziesiętnej, przewozi na wózkach i zsypuje do mieszadła paszy. Pasze dowiezione dla zmieszania podaje się do mieszadła pasz za pomocą czerpakowego przenośnika . Mieszadło pasz jest pionowo ustawionym cylindrem, wewnątrz którego umieszczono na wale ślimakowy przenośnik. Obracający się w ciągu 4 – 5 minut ślimak nieustannie miesza paszę z dołu ku górze i powoduje całkowite zmieszanie kilku rodzajów paszy w jednolitą masę. …read more

gumowa membrana

Saturday, December 22nd, 2018

Ten okres działania nazywa się taktem ssania. Jeżeli w międzyściennej komorze Wytworzyć normalne ciśnienie atmosferyczne , to gumowy cylinder pod wpływem różnicy ciśnień w komorze metalowej i gumowej zawrze się i ściśnie strzyk, skutkiem czego mleko przestanie cieknąć. Ten okres działania nazywa się taktem ściskania i ma na celu masaż strzyku. Jeżeli w komorze ssącej kubka, wytworzyć normalne ciśnienie atmosferyczne , to cylinder gumowy znów zajmie poprzednie położenie, a strzyk krowy zostanie uwolniony od ucisku i wypoczywa. Pozwala to przywrócić normalny obieg krwi w strzyku. …read more

Przekrój tego kanalu reguluje sie srubka

Friday, December 21st, 2018

Przekrój tego kanału reguluje się śrubką. Zawory i membrana pulsatora zmieniają kolejno swe położenia . Gdy membrana i zawory są opuszczone, komora wciąga powietrze z komory przez otwarty zawór , skutkiem czego w tej ostatniej powstaje podciśnienie, które obejmuje również przewód, kolektor oraz komorę międzyścienną kubków udojowych. W następnym położeniu, kiedy membrana i zawory są podniesione, do komory wchodzi powietrze (z komory ), które przedostaje się do komory międzyściennej w kubkach przywracając tam ciśnienie atmosferyczne. W ten sposób kolejno następujące zmiany położenia membrany i zaworów pulsatora powodują powstawanie podciśnienia i normalnego ciśnienia atmosferycznego działającego w międzyściennych komorach kubków. …read more