Posts Tagged ‘elewacje drewniane’

Ogrzewanie kurników w zimnych miesiacach

Tuesday, September 10th, 2019

ELEKTRYFIKACJA HODOWLI DROBIU Dla zwiększenia nieśności drobiu (szczególnie kur) stosuje się sztuczne oświetlenie, ogrzewanie i wentylację kurników. Przez oświetlenie kurników rano (od 5 godziny do świtu) i wieczorem (od zmroku do 20 – 21 godziny) przedłuża się krótkie, jesienno- zimowe dni do 14-15 godzin. Wywołuje to większe zapotrzebowanie pokarmu, dłuższe czuwanie drobiu w ciągu doby, sprzyja szybkiemu rozwojowi i w sumie zwiększa produkcję, Ogrzewanie kurników w zimnych miesiącach roku oraz ich wentylacja stwarzają łącznie z oświetleniem elektrycznym warunki, które pod względem temperatury, czystości powietrza i długości dnia są zbliżone do najbardziej sprzyjających warunków wiosennych. Sztuczny dzień można najłatwiej stworzyć za pomocą energii elektrycznej. Do chwili obecnej mamy już duże doświadczenie w zagadnieniach elektryfikacji hodowli drobiu. …read more