Posts Tagged ‘cegła na ścianę’

Krajowe fabryki ZSRR

Saturday, September 14th, 2019

MECHANICZNE DOJENIE KRÓW I PRZECHOWYWANIE MLEKA MECHANIZACJA DOJENIA KRÓW. DOJARKI EŁEKTRYCZNE Mechaniczne dojenie krów, którego podstawową czynnością jest wysysanie mleka, ma w porównaniu z ręcznym dojeniem następujące zalety: ułatwia pracę, zwiększa jej wydajność 2-2,5-krotnie, zapewnia największą czystość mleka, a przy umiejętnym użyciu aparatury nie tylko nie jest dla krów szkodliwe, ale nawet jest dla nich mniej drażniące niż dojenie ręczne. Spośród różnych typów dojarek stosuje się w praktyce aparaty wysysające mleko z wymienia krowy oparte na działaniu próżni (podciśnienia). Jeden typ nazywa się, dwutaktowym, ponieważ proces dojenia odbywa się w dwóch taktach – ssanie i ściskanie; drugi – trzytaktowy polega na ssaniu, ściskaniu i zwolnieniu. Krajowe fabryki ZSRR produkują trzy taktowe dojarki jako kompletne urządzenia konstrukcji laureatów premii stalinowskiej – Koralewa i Krasnowa. …read more