Sztuczne nawilżanie powietrza w pomieszczeniu

Sztuczne nawilżanie powietrza w pomieszczeniu jest wymagane tylko wyjątkowo ze względu na znajdujące się tam osoby, z wyjątkiem przypadków specjalnych, jak na przykład w klinikach laryngologicznych. Z naczyń odparowujących w najprostszym wykonaniu, jakie umieszcza się pod grzejnikami albo na grzejnikach, uzyskuje się dość mało wody; poza tym zgodnie z doświadczeniem nie są one regularnie napełniane, a przede wszystkim nie są utrzymywane w czystości.Bez wątpienia byłoby najlepiej zwalczać bezpośrednio gromadzenie się pyłu (jako przyczynę złego stanu powietrza), zamiast stosować, nie z najlepszym zresztą skutkiem, nawilżanie powietrza, które ma utrudniać unoszenie się opadłego pyłu. przy rozpatrywaniu wielkości fizycznych stanu powietrza wdychanego i wydychanego podczas dnia zimowego na dworze i w ogrzewanym po- mieszczeniu, staje się jasne, że przede wszystkim należy zwalczać gromadzenie i unoszenie się pyłu, a do wilgotności powietrza przywiązywać jedynie drugorzędne znaczenie. Oznaczone jako LIx = (X3 – xl) lub (X3 – X2) obciążenie nawilżacza jakim są drogi oddechowe człowieka jest więc nawet w podany przykładzie większe podczas przebywania na dworze niż w pomieszczeniu, Jeśli jednak suche powietrze pomieszczenia jest o wiele częściej krytykowane niż równie suche zimowe powietrze na dworze, to przyczyn tego osądu należy z zasady szukać w zawartości pyłu w powietrzu pomieszczenia albo w zbyt wysokich temperaturach powietrza wywołanych przegrzaniem. Zbyt wysokie temperatury powietrza w pomieszczeniu skłaniają. zdrowych ludzi do oddychania ustami, zamiast nosem. Powoduje to, szczególnie w powietrzu z zawartością pyłu, wysuszenie błon śluzowych ust i gardła z odpowiednim działaniem drażniącym. Szeroko rozpowszechnione mniemanie, że w pomieszczeniach, z których piece odprowadzają bezpośrednio powietrze spalania, nie występuje tak suche powietrze, jak na przykład w pomieszczeniach z ogrzewaniem centralnym, jest błędne, ponieważ zimne powietrze zewnętrzne – po przejściu krótszej lub dłuższej drogi – służy jako powietrze spalania, więc powietrze pomieszczenia staje się w tym przypadku bardziej nawet suche niż w pomieszczeniach, z których nie pobiera się powietrza do spalania (ogrzewanie centralne). Pomijając przypadek ogrzewania piecowego i pewnych warunków występujących przy ogrzewaniu powietrznym, wilgotność powietrza pomieszczenia jest niezależna od rodzaju ogrzewania, o ile tylko działanie wietrzenia oraz temperatury powietrza są jednakowe w porównywanych przypadkach. Zamiast krzywej granicznej odczuwania parności, dotyczącej człowieka. pracującego w pozycji nieruchomej, w przypadku. człowieka przy pracy fizycznej w wysokiej temperaturze miejsca pracy, krzywa granicy znośnych warunków jest określona przy wyższych wartościach tA/CP. Wartością orientacyjną może tu być temperatura termometru, wilgotnego równa 25 st. C, lecz z punktu widzenia fizjologii pracy, w zależności od rodzaju czasu trwania pracy, a także odpowiednio do oddziaływania gorąca (wielkość napromieniowywania, czas trwania zmiany roboczej itd.) wartość ta wymaga jednak jeszcze pewnej korekty. Zagadnienia te nie mogą być tu bliżej omówione, gdyż odpowiednie sposoby wentylacyjne stanowią osobne zagadnienia. [przypisy: met bud, domofon urmet, giełda tworzyw sztucznych

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domofon urmet met bud zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków