Szkodliwosc zanieczyszczenia

Szkodliwość zanieczyszczenia dla ludzi i innych żywych organizmów zależy od stężenia i rodzaju substancji promieniotwórczych. Toksyczność tych substancji z kolei zależy od okresu promieniotwórczości (r=v radioaktywności) oraz od okresu biologicznego, tj. ilości czasu potrzebnego do usunięcia z organizmu połowy masy izotopów promieniotwórczych. Substancje promieniotwórcze o długim okresie radioaktywności mają przeważnie również długi okres biologiczny. Dalsze niebezpieczeństwo polega na możliwości koncentracji ciał promieniotwórczych, będących np. w ściekach w dużym rozcieńczeniu. Koncentracja może nastąpić w osadzie ściekowym (w procesach oczyszczania), w glebie, oraz skutkiem adsorpcji w roślinach . Jeżeli substancje promieniotwórcze dostaną się do organizmu człowieka lub zwierzęcia, wówczas działanie tych substancji może okazać się śmiertelne, a to wskutek zaburzeń w procesach podziału komórek lub ich całkowitego zniszczenia . [więcej w: domofon urmet, klimatyzator przenośny bez rury, giełda tworzyw ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domofon urmet giełda tworzyw klimatyzator przenośny bez rury