szeroka siec panstwowych zakladów

Bardzo ważne jest dobre wyszkolenie personelu obsługi, dokładne stosowanie zasad dojenia oraz umiejętne obchodzenie się z aparaturą. Dla racjonalnego wykorzystania produkcji mlecznej kołchozów i sowchozów zorganizowano szeroką sieć państwowych zakładów mleczarskich, rejonowych wytwórni masła i serów oraz punktów zlewu mleka. Większość gospodarstw odstawia pełne mleko do tych przedsiębiorstw w stanie surowym bez żadnych zabiegów. Jednakże i w tych warunkach mleko, jako produkt łatwo psujący się, wymaga odpowiedniego przygotowania i przechowywania w gospodarstwie hodowlanym. Mleko jest artykułem stanowiącym specjalnie dobre środowisko dla życia i rozwijania się wszelkiego rodzaju. bakterii. Na przykład w próbce mleka pobranej wkrótce po udoju, znajduje się do 9000 bakterii w 1 cms. Ta sama próbka przechowana w temperaturze 150 po 1 godzinie zawiera około 32000 bakterii, po 2 godzinach – 36000, po 4 godzinach – 40 000, po 7 godzinach – 60 000, ą po 25 godzinach – 5 milionów. Tym się tłumaczy, że mleko, jeżeli nie zastosuje się specjalnych zabiegów, szybko się psuje i może stać się przyczyną rozmaitych chorób. Rozwój mikroorganizmów może być w znacznej mierze zahamowany przez: 1) ścisłe przestrzeganie zasad higieny przy dojeniu, 2) natychmiastowe przecedzenie mleka bezpośrednio po udoju, 3) wyniesienie mleka z obory zaraz po udoju, 4) ochłodzenie mleka do 4-50; 5) przechowywanie mleka w mleczarni do chwili odstawienia lub przerobu w możliwie niskiej temperaturze i 6) przerób specjalny polegający na podgrzewaniu (pasteryzacji) L następnym ochłodzeniu. Znaczenie ochładzania mleka wyjaśnia się następująco: jeżeli podwojenie ilości bakterii w mleku przy temperaturze 20-37° następuje w ciągu 30-35 minut, to przy temperaturze 14° proces takiego rozmnażania się bakterii przeciąga się do trzech godzin, a przy ochłodzeniu mleka do 5-60 proces ten. prawie zupełnie ,ustaje. Drogą pasteryzacji mleka osiąga się najbardziej efektywne niszczenie mikroorganizmów; mleko staje się łatwiejsze do przechowywania i częściowo uodpornione na przenoszenie chorobotwórczych bakterii. Efekt pasteryzacji, tj.stopień zniszczenia drobnoustrojów, zależy od temperatury i czasu trwania podgrzewania. Doświadczalnie zostało stwierdzone, że nagrzewanie w ciągu 20 minut przy różnych temperaturach niszczy następujące ilości bakterii (obliczone w % od pierwotnej ilości) : przy 500 – 68, przy 550 – 99,4, przy 650 – 99. ,85, przy 700 – 99,9. OST wymaga, aby mleko pełne odstawiane do mleczarni i punktów zlewni zawierał D CD najmniej 3,2% tłuszczu, a kwasowość Jeso nie przewyższała 20-22° (w stopniach Terniera) oraz aby było wolne od mechanicznych zanieczyszczeń. Wszystko to wymaga dużej staranności przy obchodzeniu się z mlekiem w gospodarstwach hodowlanych i stosowania szeregu maszyn mleczarskich Dra z specjalnego sprzętu. [więcej w: olx skarżysko, standardowe wymiary drzwi, tona piasku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx skarżysko standardowe wymiary drzwi tona piasku