Strzyzenie mechaniczne

Strzyżenie mechaniczne jest mniej męczące dla pracowników i powoduje znacznie mniej okaleczeń u zwierząt niż strzyżenie ręczne. Doświadczenia przy eksploatacji różnych urządzeń do elektromechanicznego strzyżenia owiec wykazują, że koszty nabycia potrzebnych urządzeń amortyzują się w ciągu 1 – 2 lat ich stosowania. Istniejące urządzenia do elektromechanicznego strzyżenia owiec dzielą się na ruchome lub stacyjne i różnią się liczbą pracujących jednocześnie maszynek oraz sposobem ich napędu. Produkuje się następujące urządzenia ruchome: 1) przenośne z napędem ręcznym na jedną lub dwie maszynki; 2) przenośne, zbudowane jako agregat elektryczny, składające się z silnika benzynowego o mocy 5 – 6 KM, prądnicy i kompletu maszynek do strzyżenia w ilości 10-12; 3) ruchome, zbudowane jako urządzenia stałe, składające się jedynie z prądnicy i maszynek do strzyżenia w ilości 22 lub 32 sztuk. Urządzenia stałe są budowane jako oddzielne stoły warsztatowe, składające się z 4 maszynek napędzanych grupowo przez jeden silnik elektryczny lub jako urządzenia transmisyjne, zmontowane w specjalnym pomieszczeniu. Właściwe maszynki do strzyżenia dzielą się, zależnie od sposobu połączenia ich z silnikiem, na maszynki: a) napędzane wałem elastycznym, b) wałem przegubowym oraz c) silnikiem elektrycznym umieszczonym bezpośrednio w rękojeści maszynki. Najszersze zastosowanie mają urządzenia przewoźne i ruchome o 10, 22 i 32 maszynkach oraz urządzenia stałe, budowane jako warsztaty na 4 – 6 maszynek napędzanych wałem elastycznym. [więcej w: freja transport, filunek w drzwiach, olx jędrzejów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: filunek w drzwiach freja transport olx jędrzejów