Stopień równomierności i rozkładu temperatury powietrza w kierunku pionowym dla różnych rodzajów ogrzewania

Zależy ono w bardzo dużym stopniu od rodzaju ogrzewania i rozmieszczenia powierzchni grzejnych. W przypadku umieszczenia grzejnika przy wewnętrznej ścianie leżącej naprzeciw ściany zewnętrznej powstaje niebezpieczeństwo, że masa powietrza, która ochładza się silnie przy oknie, będzie opadała i wywoła cyrkulację, wskutek czego zimne powietrze będzie napływało aż do środka pokoju. Ruch powietrza i jego następstwa będą omówione dalej. W ogrzewaniu konwekcyjnym można wpływać na pionowy układ temperatur przez odpowiednie rozmieszczenie grzejników albo wylotów ciepłego powietrza. Tu również rozmieszczenie elementów grzejnych przy ścianie wewnętrznej wywołuje większy spadek temperatury w kierunku pionowym niż ich umieszczenie przy ścianie zewnętrznej. Wbrew dawniejszym poglądom w ogrzewaniu sufitowym przez promieniowanie, temperatura powietrza zwiększa się wraz z wysokością pomieszczenia, a w bardzo ważnym obszarze między wysokością kolan, a wysokością głowy zmienia się w podobny sposób jak w przypadku zastosowania grzejników z wodą ciepłą, umieszczonych przy ścianie zewnętrznej.) Z tego punktu widzenia oba rodzaje ogrzewania są równoważne pod względem fizjologii cieplnej. Różnica temperatur powietrza między wysokościami głowy i kostek u nóg, przy praktycznie nieruchomym powietrzu i temperaturze zewnętrznej ponad O oc, nie powinna być większa niż 2 oc, a przy temperaturze zewnętrznej 15 oc nie powinna przekraczać 2,5 oc, Przestrzenną równomierność temperatury powierzchni otaczających tR można zapewnić tym lepiej, im większy jest udział powierzchni ogrzewanych pośrednio i bezpośrednio i im mniejsza jest część szczególnie zimnych powierzchni (okna, świetliki). Opierając się na definicji średniej temperatury powierzchni otaczającej pomieszczenie nie można, przez wzgląd na roznice temperatur t1 ..t2, na które jest narażony człowiek, postępować tak dowolnie, żeby na przykład równoważyć dużą powierzchnię okien o bardzo niskiej temperaturze t1 dość małą powierzchnią grzejną F2 o wysokiej temperaturze t2. Uczucie ciepła będzie tym przyjemniejsze, im temperatury powierzchni otaczających poszczególne części pomieszczenia mniej się różnią między sobą i odchylają się od odnośnej temperatury powietrza. Na przykład nie można dowolnie kompensować ciepła wypromieniowywanego przez ciało w kierunku dużej zimnej powierzchni okna przez dopromieniowywanie ciepła z powierzchni grzejnej o wysokiej temperaturze, umieszczonej pod albo nad oknem pomijając już fakt, że zimne części powierzchni otaczających pomieszczenie powodują niebezpieczeństwo opadania zimnego powietrza. którego nie można uniknąć w sposób zadowalający. [więcej w: met bud, domofon urmet, giełda tworzyw sztucznych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domofon urmet met bud zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków