Scieki przemyslu sodowego

Ścieki przemysłu sodowego powstają w znacznych ilościach: 10 m3/t sody kalcynowanej, w tym 10% ścieków silnie zanieczyszczonych. Poza tym ok. 12 m ścieków na 1 t amoniaku. Główne zanieczyszczenia to CaC12 i NaCI. W wodzie odbiornika zwiększa się zawartość soli, wzrasta twardość i pR. Nadmierna koncentracja CaC12 jest szkodliwa dla rybostanu. Ścieki z produkcji kwasu siarkowego, zależnie od metody produkcji (wieżowa, kontaktowa), są bardziej lub mniej kwaśne . Ilość ścieków wynosi 60-75 m3/t produktu, przy zastosowaniu pierwszej metody, a 139 m3/t – przy metodzie drugiej. Jeżeli stosowane jest zawracanie wody, ilość . ścieków zmniejsza się do 20-25010. Zarówno sucha pozostałość jak i ilość zawiesiny jest stosunkowo nieznaczna i ścieki po zobojętnieniu – na złożach zasadowych z wapnia lub dolomitu – nie zanieczyszczają odbiornika w sposób szkodliwy. [hasła pokrewne: deska elewacyjna, klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej, tona piasku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator przenośny bez rury odprowadzającej tona piasku deska elewacyjna