Scieki przemyslu naftowego

Ścieki przemysłu naftowego wywierają szczególnie ujemny wpływ na odbiornik: błonki olejów mineralnych uniemożliwiają wykorzystanie odbiornika do celów sportu i turystyki, a ponadto utrudniają korzystanie z urządzeń sportowych osiadając na plażach. Bydło pojone wodą rzeczną zanieczyszczoną tymi ściekami często zapada na śmiertelne choroby przewodu pokarmowego. Również woda zanieczyszczona związkami oleistymi pochodzącymi z ropy naftowej jest niezdatna do nawodniania użytków rolnych, a to ze względu na pokrycie powierzchni gleby oraz części nadziemnych roślin błonkami nie przepuszczającymi powietrza. Stosowany przy rafinacji ropy naftowej furfurol zanieczyszcza wody powierzchniowe w szczególnie silnym stopniu: nawet stężenia 0,001-0,002010 furfurolu powodują śnięcie ryb i owadów wodnych. [przypisy: domofon urmet, klimatyzator przenośny bez rury, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce domofon urmet klimatyzator przenośny bez rury