Schemat procesu technologicznego

Oddział okopowych obliczony na przygotowanie 17 q paszy w ciągu dwóch zmian jest przeznaczony tylko na potrzeby fermy centralnej. ,Schemat procesu technologicznego w tej paszarni jest następujący: surowiec dowożony samochodami lub kolejką jest wyładowywany do przybudówki przez otwory w ścianach, do sąsieków przystosowanych do przechowania zapasów na 2 dni. Stąd pasza zbożowa wpada samospływem do górnego zasypu elewatora, który, podnosi ją na strych, gdzie jest przepuszczana przez urządzenie z magnesami, a jeśli zachodzi potrzeba to i przez nachylone sito, po czym oczyszczona pasza jest magazynowana w specjalnych składach. Ze składów zboże jest bezpośrednio podawane na dwa młynki bijakowe DMMK-O,3, gdzie zostaje zmielone; stąd pneumatycznymi transporterami załadowuje się zmielone zboże do komór pasz gotowych. Kuchy i kukurydzę w kaczanach podaje się ręcznie do rozdrabniacza kuchów DŻ-O,5, który Je kruszy na kawałki, po czym za pomocą dźwigu podaje się do śrutownika i obrabia podobnie jak zboże. Do przyrządzania mieszanki paszowej, która ma być odwieziona na inne fermy, stosuje się następujące metody przygotowania: pasze treściwe odważa się na wadze przenośnej i załadowuje do dźwigu, który przenosi je do pionowego mieszadła ślimakowego o pojemności 450 kg. Po napełnieniu mieszadła odpowiednimi rodzajami pasz, stosownie do przewidzianego wagowego składu, uruchamia się ślimak. Gotową mieszankę wyładowuje się przez dolny otwór mieszadła i przekazuje do wysyłkowego magazynu lub bezpośrednio do worków. Ta część przyrządzonych pasz treściwych, która ma być skarmiona w centralnej fermie, jest pobierana ze składów. Poszczególne porcje odważone na przenośnej wadze załadowuje się do dźwigu i podaje do mieszadła w oddziale. przyrządzania pasz okopowych, a po zmieszaniu gotową paszę odsyła się do skarmiania. Paszę z łodyg roślin strączkowych, z siana itp. przygotowuje się w oddzielnym budynku położonym w odległości 15 – 20 m od paszarni, gdzie jest umieszczona sieczkarnia i młynek bijakowy z wentylatorem. Siano tnie się przede wszystkim w sieczkarni na sieczkę długości 8-12 mm i miele na młynku. Zmielone siano przechodzi rurą dmuchawy do osadnika znajdującego się nad komorą dla przyrządzonych pasz treściwych, skąd jest pobierane jak i inne pasze treściwe. [przypisy: , odzież ochronna, Rekuperatory, osuszacze powietrza ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odzież ochronna osuszacze powietrza Rekuperatory