Równomierność temperatur powietrza i powierzchni otaczających w pomieszczeniu

Wewnątrz budynku albo wewnątrz mieszkania, równomierność tę zapewnia się najskuteczniej, stosując ogrzewanie centralne. Nie można jednak zaprzeczyć twierdzeniu, że nadmierna równomierność w pomieszczeniach temperatur w połączeniu z równomiernością w czasie we wszystkich użytkowanych pomieszczeniach może prowadzić do mdłego klimatu pomieszczeń, do wydelikacenia ustroju w znaczeniu Zmniejszonej odporności i zwiększonej podatności na zaziębienia. Korzystne jest zatem utrzymywanie określonej roznicy temperatur między pomieszczeniami, w których przebywa się w czasie dnia i pomieszczeniami biurowymi z jednej strony, a sypialnią, przedpokojem, kuchnią i ubikacją z drugiej strony. Odpowiednie użytkowanie ogrzewania centralnego zależy jednak w mniejszym stopniu od inżyniera ogrzewnika albo od palacza, a o wiele bardziej od rozsądnej, miejscowej regulacji przeprowadzanej przez użytkownika pomieszczenia za pomocą zaworu grzejnikowego. Z drugiej strony nie można jednak przesadzać z tego rodzaju stopniowaniem temperatur w mieszkaniu, nie stosując w jednym pomieszczeniu np. w sypialni w ogóle urządzenia ogrzewczego w celu zaoszczędzenia na kosztach urządzenia. Zalecane w tych przypadkach dogrzewanie tego pomieszczenia w razie potrzeby, np. w razie choroby albo podczas silnego mrozu, przez zostawianie otwartych drzwi do. ogrzewanego pomieszczenia sąsiedniego, może być nie wystarczające. Zwykle można w ten sposób osiągnąć pewien wzrost temperatury powietrza w dogrzewanym pomieszczeniu, nie można jednak uzyskać wystarczającego podwyższenia temperatur powierzchni otaczających pomieszczenie. Szczególnie ściana zewnętrzna z powierzchniami okiennymi pozostaje zimna. Wynikiem tego jest nie tylko nieznośny klimat pomieszczenia, ale także niebezpieczeństwo skraplania się pary wodnej lub nawilgacania i przemarzania ściany zewnętrznej na skutek przekroczenia punktu rosy nagrzanego powietrza pomieszczenia przy zetknięciu się z silnie ochłodzoną powierzchnią ściany. Może to wywołać ujemne skutki higieniczne jak tworzenie się pleśni, stęchlizny i inne. Dlatego też, jak to przewiduje wiele przepisów budowlanych, każde użytkowane przez ludzi pomieszczenie w mieszkaniu powinno być ogrzewane. Warunek ten nie wymaga własnego urządzenia ogrzewającego dla każdego pomieszczenia wystarcza np. piec wielopokojowy. Wewnątrz pomieszczenia bardzo. duże znaczenie fizjologiczne ma przestrzenna równomierność temperatury powietrza i to zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym, szczególnie zaś wtedy, gdy powietrze w pomieszczeniu znajduje się w ruchu. Przy dobrym wykonaniu okien oraz spełnieniu warunków normy DIN 4108 (Warmeschutz im Hochbau) stosunkowo łatwo, jest utrzymać w wymaganych granicach różnic temperatur w kierunku poziomym. W przypadku ogrzewania sufitowego przy dużej liczbie mebli, krytyczna pozioma powierzchnia temperatury powietrza leży mniej więcej na wysokości kolan. [więcej w: klimatyzator przenośny bez rury, bomar kielce, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce igłofiltry cena klimatyzator przenośny bez rury