Przekrój tego kanalu reguluje sie srubka

Przekrój tego kanału reguluje się śrubką. Zawory i membrana pulsatora zmieniają kolejno swe położenia . Gdy membrana i zawory są opuszczone, komora wciąga powietrze z komory przez otwarty zawór , skutkiem czego w tej ostatniej powstaje podciśnienie, które obejmuje również przewód, kolektor oraz komorę międzyścienną kubków udojowych. W następnym położeniu, kiedy membrana i zawory są podniesione, do komory wchodzi powietrze (z komory ), które przedostaje się do komory międzyściennej w kubkach przywracając tam ciśnienie atmosferyczne. W ten sposób kolejno następujące zmiany położenia membrany i zaworów pulsatora powodują powstawanie podciśnienia i normalnego ciśnienia atmosferycznego działającego w międzyściennych komorach kubków. Dzięki natomiast istnieniu stałego podciśnienia w komorze ssącej kubka wywołuje to takt ssania i takt ściskania. Zmiana położenia zaworów następuje wskutek połączenia komory z komorą za pośrednictwem kanału . Im większy jest przekrój tego kanału, tym częściej następuje włączanie działania zaworów. Gdy w komorze wytwarza się podciśnienie, membrana-podnosi się na skutek różnicy ciśnień w dolnej i górnej części komory zmieniając położenie zaworów. Gdy komorę IV wypełni powietrze, nastąpi wówczas wyrównanie ciśnienia w obu- częściach komory, a zawory opadną pod własnym ciężarem. Trzeci takt – wypoczynku – wywołuje się za pomocą kolektora, który składa się z trzech komór i podobnie jak pulsator ma wewnątrz membranę CO i dwa zawory . W jego górnej komorze powstaje na przemian podciśnienie wywoływane działaniem pulsatora. środkowa komora znajduje ,się pod stałym ciśnieniem atmosferycznym, a dolna służy jako zbiornik mleka i służy do wytwarzania podciśnienia w ssących komorach kubków udojowych. Gdy pulsator wytwarza w komorze podciśnienie, to na skutek różnicy ciśnień membrana i zawory kolektora podnoszą się w górę i w tym czasie w obu komorach kubków zostanie wywołane podciśnienie, co odpowiada taktowi ssania. Gdy pulsator przyłączy się i stopniowo będzie się wprowadzać powietrze do I komory kolektora, to w pierwszym okresie z powodu wyrównywania się różnicy ciśnień w komorach I i II wentyle pozostaną w górnym położeniu, Równocześnie w międzyściennych komorach kubków powstanie ciśnienie atmosferyczne, a w komorach ssących podciśnienie, co odpowiada taktowi ściskania. W końcowym okresie taktu ściskania, kiedy różnica ciśnień w komorach zmniejszy się i zawory opadną w dół zajmując położenie , a do komory i pod strzyki przedostanie się powietrze o normalnym ciśnieniu atmosferycznym, nastąpi takt wypoczynku. Na pokrywie bańki aparatu umieszcza się szklany wziernik dla obserwacji cieknącego mleka i kurek służący do wyłączenia urządzeń próżniowych przy zdejmowaniu kubków udojowych ze strzyków krowy. Kubki udojowe utrzymuje się w czasie dojenia na strzykach wskutek ssącego działania podciśnienia w dojarce, jednak dla większej pewności zaleca się przywiązywać je trokiem przerzuconym ,przez grzbiet krowy. Po zdjęciu kubków udojowych z zastrzyków należy jeszcze ręcznie sprawdzić dokładność dojenia. [podobne: katatermometr, syndrom chorego budynku, ergonomia kuchni]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ergonomia kuchni katatermometr syndrom chorego budynku