Współczynnik komfortu

Pole LMNO należy zawęzić, jeżeli nie jest spełniony warunek b. Wrażliwość człowieka na przeciągi jest większa przy strumieniu powietrza skierowanym na kark albo nogi niż na twarz; świadczy o tym np. działanie wiatru przy otwartych oknach w pojazdach. W pierwszym przypadku W dawniejszych wydaniach tego podręcznika Bradtke podał jako dolną granicę poczucia komfortu współczynnik komfortu B = 2,5. Współczynnik B jest ilorazem temperatury powietrza t A i wielkości ochłodzenia A zmierzonej za pomocą katatermometru. Chociaż t A i A są bez wątpienia ważnymi i pouczającymi czynnikami klimatu, to ich matematyczny związek w postaci wspomnianego ilorazu prowadzi do wartości, której użyteczność jest niewielka, np. gdy przy B = 2.5 do zakresu odczucia komfortu powinny jeszcze należeć odpowiednio 16 oc przy 5 cm/sek albo 20 oc przy prędkości powietrza 50 cm/sek. lepiej jest zatem przyjmować linię PQN zamiast linii MN, jako górną granicę prędkości. Przy owiewaniu kostek u nóg temperatura wpływającego powietrza, konieczna do pokrycia wydajności chłodzenia w lecie, wymaga szczególnie starannego, dobrze kierowanego prowadzenia powietrza. Rozszerzenie pola LMNO jest możliwe w dwóch przypadkach. 1. Temperatura powietrza poniżej 18 st. c jest jeszcze znośna, jeśli średnia temperatura powierzchni otaczających pomieszczenie tR jest szczególnie wysoka i jeśli poszczególne wartości miejscowe nie odbiegają zbytnio od wartości średniej. Wtedy wchodzi w grę dodatkowe pole LSTM. 2. Przy temperaturze powietrza ponad 23 oc, przy zwiększonym ruchu powietrza, można przyjąć linię graniczną ON jako jeszcze zadowalającą. Dla letnich dni przyjmuje się jeszcze dodatkowe pole ONR. W celu uniknięcia w czasie takich dni trwałego uczucia chłodu, wywołanego znaczną różnicą temperatur (tzV – tA), przy przechodzeniu z dworu do zimniejszego pomieszczenia (wstrząs przejściowy), dopuszczalna jest, jako rozwiązanie kompromisowe, temperatura powietrza w pomieszczeniu w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego, aż do wartości 26 oc i to przy niewielkim przepływie powietrza; dopuszczalne są też małe przepływy powietrza mimo jego wyższej temperatury. Z tego samego powodu w wytycznych wentylacji VDr dostosowano do wzrastającej temperatury powietrza na zewnątrz wyższą temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Przy pomiarach małych prędkości powietrza oraz zdolności chłodzącej powietrza (o czym była mowa już w poprzednim rozdziale) nabiera znaczenia katatermometr lub wielkość ochłodzenia A (wartość kata), aby na podstawie takich pomiarów wartości kata można było od razu określić, czy dana para składników tA I tv leży wewnątrz strefy dobrego samopoczucia. Jako parametr naniesiono na tym wykresie linie oznaczające jednakowe wielkości ochłodzenia A = 3,5 – 6,0 mcal/cm sek. Jeśli np. zmierzono wartości tA = 21°C i A = 5,5 mcal/cm sek, to odpowiada to prędkości powietrza równej 15 cm/sek; odpowiedni punkt U, przy napływie powietrza z tyłu, leży na samej granicy, a przy napływie powietrza z przodu leży wewnątrz strefy dobrego samopoczucia. Izolacja cieplna ubrania mężczyzny jest zwykle lepsza niż kobiety – szczególnie np. na sali balowej – a wrażliwość na przeciągi jest właściwością indywidualną, a nawet dla tej samej osoby przybiera ona różne wartości w różnych okresach czasu; w przykładzie sali balowej okresy siedzenia, przeplatane tańcami, wywołują bardzo różne wielkości oddawania ciepła zarówno suchego, jak i wilgotnego, dlatego zaprojektowanie, wykonanie i działanie wentylacji prawidłowej dla wszystkich warunków jest sprawą trudną. Prawidłowe prowadzenie powietrza i łagodzenie jego wpływów wymaga szczególnie starannego projektowania, które po- winno się bezwarunkowo opierać na doświadczeniu. Z drugiej strony, użytkownik urządzenia powinien posiadać pewną znajomość oraz zrozumienie i poczucie odpowiedzialności dla regularnej i możliwie najlepszej eksploatacji urządzenia. [patrz też: met bud, domofon urmet, giełda tworzyw sztucznych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domofon urmet met bud zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków