Metody obliczeń i badań

Podczas licznych pomiarów zbadano, dla jakich kombinacji wartości tR dla badanej osoby w pozycji bez ruchu ustala się stałą wartość różnicy temperatur, a stąd także stałą wartość Q s. Metody obliczeń i badań przeprowadzone niezależnie od siebie wykazują zadowalającą zgodność w swych godnych uwagi rezultatach końcowych. Zastosowanie powyższych oraz innych podobnych doświadczeń do praktycznego projektowania i oceny urządzeń ogrzewczych zależy w dużym stopniu od możliwości określania za pomocą możliwie prostych metod pomiarowych zarówno średniej wartości temperatury powierzchni otaczających tR jak i jej lokalnego zróżnicowania. Jako szczególny przypadek dla uwzględnienia składników t w wielkości kompleksowej zapewniającej komfort, należy wspomnieć o wykorzystaniu ogrzewania sufitowego do chłodzenia pomieszczeń w lecie, gdy możliwość taka jest szczególną jego zaletą. Ronge i Lofstedt zbadali temperaturę skóry na plecach, przyjmując ją jako. wielkość charakteryzującą poczucie komfortu. Przeprowadzili oni 20 serii pomiarów przy różnym natężeniu chłodzenia sufitowego przy zmianach temperatury powietrza. Przeprowadzono badania: 7 osób rozebranych od pasa w górę, 6 osób w pozycji nieruchomej ubranych w koszulę, 7 osób ubranych normalnie, zajmujących się lekką pracą. W drugim przypadku przy temperaturze skóry pleców poniżej 31,5 st. C występowały stałe dreszcze, połączone z chwilowym uczuciem przeciągu na plecach i karku. Jako wartość graniczną zagrożoną występowaniem dreszczy przy temperaturze powietrza równej np. 23,0 -23,5 st. C wymieniono temperaturę powierzchni sufitu równą 15,5 -;– 16,0 st. C. Dane te dla przyzwyczajeń klimatycznych w Europie mogą być jedynie tymczasową podstawą. Wartości te świadczą, że wymagana granica pal wartości – temperatura powietrza w pomieszczeniu i temperatura sufitu, określona przez fizjologię, uzależniona od chłodu, nie może być przekroczona w dół już nawet ze względów budowlanych, ponieważ inaczej wilgotne powietrze w warstwie granicznej pod sufitem może doprowadzić do wykraplania się pary wodnej. Aby mimo to osiągnąć dobre chłodzenie pomieszczenia za pomocą chłodzenia sufitowego, należy przypomnieć o możliwości magazynowania chłodu w okresach poprzedzających wykorzystywanie pomieszczenia. [podobne: met bud, domofon urmet, giełda tworzyw sztucznych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domofon urmet met bud zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków