Przeciąg

Pod pojęciem przeciągu należy rozumieć uciążliwe zjawisko termiczne, objawiające się jako schładzanie skóry przez przepływające powietrze. Wrażenie ochłodzenia jest tym większe, im ruch powietrza jest silniejszy i im niższa jest przy tym temperatura powietrza. Dla wywołania wrażenia chłodu musi być przekroczona wartość graniczna o wysokości określonej indywidualnie. Bodźce chłodu, zbliżone do wartości granicznych i nie dochodzące do świadomości, są w pewnych okolicznościach bardziej niebezpieczne od wyraźnego uczucia zimna, ponieważ uczucie takie wyzwala środki przeciwdziałające. Na dworze człowiek jest przygotowany i dostosowany pod względem ubioru do silniejszych i zmiennych ruchów powietrza, a nawet uważa je za uczucie przyjemne, natomiast w pomieszczeniu zamkniętym, szczególnie gdy siedzi się nieruchomo, zdolność regulacji cieplnej nie jest dostateczna. Na dworze powietrze porusza się stale i ze zmiennym natężeniem, a zatem naczynia kapilarne skóry gimnastykują się jak to nazywa Kisskalt, natomiast w zamkniętych pomieszczeniach wrażenie. zimna pozostaje przy jednakowym oddziaływaniu przeciągu, ewentualnie nawet poniżej wartości granicznej i może wywołać trwałą kontrakcję naczyń skóry. Należy zatem starannie unikać przeciągu w pomieszczeniach. Zadanie prowadzenia powietrza bez przeciągów jest szczególnie trudne w urządzeniach wentylacyjnych w lecie, gdy powietrze dopływowe musi służyć do chłodzenia. W zasadniczym równaniu na wydajność chłodzenia, np. sali zebrań należy starannie dobrać ilość powietrza wlotowego L, i wartość dopuszczalnej różnicy między temperaturą powietrza dopływowego i temperaturą w strefie przebywania Tiv. Zarówno duże ilości powietrza, a stąd i duże prędkości powietrza, jak i niskie temperatury dopływowe mogą być przyczyną przeciągów. Pole LMNO wykreślono przy następujących założeniach: a) osoby w pomieszczeniu siedzą nieruchomo i są normalnie ubrane, b) przepływ powietrza jest skierowany od przodu na osoby w pomieszczeniu, c) temperatura powietrza tA oraz średnie temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie zawierają się w strefie samopoczucia komfortowego, d) wilgotność względna rp leży poniżej krzywej parnoser. [patrz też: klimatyzator przenośny bez rury, bomar kielce, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce igłofiltry cena klimatyzator przenośny bez rury