Termometr kulisty

Odpowiednie składniki sumy tA i tR nie mogą być jednak zmieniane w dowolnych granicach: zgodnie z założeniem temperatura powietrza tA powinna być zawarta między 15 -7- 25 st. C. Do wykorzystania pojęcia temperatury odczuwalnej tF oraz do pomiaru tej wielkości przyczynił się szczególnie Missenard . Jako przyrząd pomiarowy służył dawniej wprowadzony w Anglii przez Vernona termometr kulisty. Termometr ten składał się z pomalowanej na czarny matowy kolor, próżnej w środku kuli miedzianej o średnicy 15,2 cm, do której środka wprowadzono zwykły termometr rtęciowy. Przyrząd ten wymagał ok. 15 minut czasu do osiągnięcia ustalonej temperatury końcowej, więc na propozycję B. Krauseqo zastąpiono kulę miedzianą nadmuchiwanym balonem gumowym, który w krótszym czasie i niezależnie od swej barwy pozwalał osiągnąć to samo wskazanie temperatury (termo- metr balonowy). Wskazania tB termometru balonowego odpowiadają przy tych założeniach temperaturze odczuwalnej Tf. Nowe szwajcarskie normy Regeln zur Berechnung des Warmebedarfes von Gebauden opierają się na temperaturze odczuwalnej tF zamiast na temperaturze powietrza tA . Na przykład zaleca się dla pomieszczeń mieszkalnych, sypialnych, biurowych, dla klas szkolnych temperaturę odczuwalną tF = 18 st. C, zamiast, temperatury powietrza tA = 20 st. C (DIN 470; temperatura tF powinna występować, względnie powinna być mierzona na wysokości 1,5 m ponad podłogą, pośrodku pomieszczenia, przy zamkniętych oknach i drzwiach i po osiągnięciu stanu ustalenia. W niemieckich normach Regeln – DIN 4701 wydanie 1959, uwzględniono wpływ temperatur powierzchniowych ścian zewnętrznych w wartości D 2). Francuskie normy obliczania zapotrzebowania ciepła ujmują wpływ kilku ścian zewnętrznych i zimnego okna, przy czym wartość obliczeniowa dla temperatury powietrza pomieszczenia zostaje podwyższona o 1 -7- 8 st. C. Ze zróżnicowania metod zmierzających do uwzględniania wielkości kompleksowej temperatury powietrza i temperatur powierzchni otaczających widać, że stwierdzono już znaczenie wpływu zimnych ścian, okien itd. na wrażenie odczuwania komfortu, trwają natomiast jeszcze- starania osiągnięcia najprostszej , a jednocześni€ dostatecznie dokładnej metody obliczeniowej. [podobne: klimatyzator przenośny bez rury, bomar kielce, igłofiltry cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce igłofiltry cena klimatyzator przenośny bez rury