Schemat procesu technologicznego

Oddział okopowych obliczony na przygotowanie 17 q paszy w ciągu dwóch zmian jest przeznaczony tylko na potrzeby fermy centralnej. ,Schemat procesu technologicznego w tej paszarni jest następujący: surowiec dowożony samochodami lub kolejką jest wyładowywany do przybudówki przez otwory w ścianach, do sąsieków przystosowanych do przechowania zapasów na 2 dni. Stąd pasza zbożowa wpada samospływem do górnego zasypu elewatora, który, podnosi ją na strych, gdzie jest przepuszczana przez urządzenie z magnesami, a jeśli zachodzi potrzeba to i przez nachylone sito, po czym oczyszczona pasza jest magazynowana w specjalnych skł...

Oczyszczanie scieków poprodukcyjnych

Oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych w połączeniu z wykorzystaniem rolniczym Znaczna część ścieków poprodukcyjnych może być oczyszczona w połączeniu z wykorzystaniem w gospodarstwie wiejskim do nawodniania użytków rolnych i leśnych oraz stawów rybnych. Tego rodzaju wykorzystanie ma duże znaczenie w skali krajowej, ponieważ: - rozwiązuje niejednokrotnie trudny problem oczyszczania ścieków poprodukcyjnych; - zabezpiecza wody powierzchniowe, a w wielu przypadkach również wody podziemne przed zanieczyszczeniem; , zwiększa produkcję rolną, leśną i rybną, . Stanowi zakończenie procesu produkcji, ponie...

Rozcienczanie scieków radioaktywnych

Rozcieńczanie ścieków radioaktywnych należy do najprostszych sposobów unieszkodliwiania. Najbardziej odpowiednim odbiornikiem jest morze. Jednak ścieki powinny być wprowadzane w odległości co najmniej 3 km od brzegu. Poza tym odbiornik powinien znajdować się pod stałą kontrolą dozometryczną. Odparowanie polega na odprowadzeniu destylatu do odbiornika, zaś pozostały roztwór stężony miesza się z cementem i uformowane bloki betonowe zatapia się na wydzielonych odcinkach morza, zwanych cmentarzyskami a tomowymi. Filtracja odbywa się poprzez piasek, glinę, torf, węgiel brunatny i aktywowany oraz wióry stal...

Używanie właściwych prekordialnych odprowadzeń podczas testów wysiłkowych

Natężenie chłodzenia pomieszczenia, wynikające z prędkości i temperatury powietrza oraz ze średniej temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie, można mierzyć za pomocą termometru w specjalnym wykonaniu, zwanego katatermometrem. Zbiorniczek termometru napełniony alkoholem lub rtęcią jest ogrzewany albo przez zanurzenie do ciepłej wody o temperaturze 50 -7- 70 oc, albo za pomocą wbudowanej spirali grzejnej, przez którą przepływa prąd tak długo, aż menisk wzniesie się do górnego rozszerzenia rurki kapilarnej. Po oddaleniu lub odłączeniu źródła ciepła mierzy się czas z, w którym menisk opada od górnego...

Najnowsze zdjęcia w galerii drzwi-ogrodzenia:

331#bomar kielce , #igłofiltry cena , #katatermometr , #syndrom chorego budynku , #ergonomia kuchni , #olx skarżysko , #standardowe wymiary drzwi , #tona piasku , #freja transport , #przerwana lekcja muzyki cda ,