Krajowe fabryki ZSRR

MECHANICZNE DOJENIE KRÓW I PRZECHOWYWANIE MLEKA MECHANIZACJA DOJENIA KRÓW. DOJARKI EŁEKTRYCZNE Mechaniczne dojenie krów, którego podstawową czynnością jest wysysanie mleka, ma w porównaniu z ręcznym dojeniem następujące zalety: ułatwia pracę, zwiększa jej wydajność 2-2,5-krotnie, zapewnia największą czystość mleka, a przy umiejętnym użyciu aparatury nie tylko nie jest dla krów szkodliwe, ale nawet jest dla nich mniej drażniące niż dojenie ręczne. Spośród różnych typów dojarek stosuje się w praktyce aparaty wysysające mleko z wymienia krowy oparte na działaniu próżni (podciśnienia). Jeden typ nazywa się, dwutaktowym, ponieważ proces dojenia odbywa się w dwóch taktach – ssanie i ściskanie; drugi – trzytaktowy polega na ssaniu, ściskaniu i zwolnieniu. Krajowe fabryki ZSRR produkują trzy taktowe dojarki jako kompletne urządzenia konstrukcji laureatów premii stalinowskiej – Koralewa i Krasnowa. Są one obliczone dla wydajania stada złożonego ze 100 krów i mogą być używane zarówno w oborze -jak i na pastwisku. Do kompletu urządzenia należą: pompa powietrzna napędzana silnikiem elektrycznym lub innym o mocy 3,0-3,5 KM, zbiornik próżniowy , przewód próżniowy z kurkami, regulatorem i próżnomierzem . U rządzenie to jest zmontowane na kozłach wzdłuż stoisk dla krów i obejmuje 10 aparatów do dojenia . Silnik elektryczny (lub inny), pompę i zbiornik próżniowy umieszcza się w osobnym pomieszczeniu obory. W czasie pracy pompka powietrzna wytwarza w zbiorniku i przewodzie próżniowym rozrzedzenie powietrza odpowiadające 30-35 cm słupa rtęci. Przenośne aparaty dojące są przyłączane do przewodu próżniowego za pomocą wężów gumowych. Każdy aparat dojący składa się z bańki blaszanej z otwieraną pokrywą, pulsatora umieszczonego w pokrywie bańki, kolektora , czterech kubków udojowych i wężów gumowych z łącznikami. Urządzeniem, za pomocą którego działanie próżni i ściskanie przenosi się na strzyk wymienia krowy jest kubek udojowy , który składa się z dwóch cylindrów: zewnętrznego metalowego i wewnętrznego gumowego . Gdy taki kubek założy się na strzyk, powstają dwie oddzielone od siebie komory: ssąca i międzyścienna. Ssąca komora połączona jest łącznikiem z kolektorem, a przez bańkę – z przewodem próżniowym, zaś międzyścienna komora połączona jest kolektorem i pulsatorem: Działanie kubka na strzyk odbywa się w następujący sposób: gdy w obu komorach kubka jest próżnia to, gumowy cylinder znajduje się w normalnym położeniu ; dopiero na skutek powstania różnicy ciśnień między wewnętrznym kapałem mlecznym strzyku i komorą ssącą aparatu otwiera się otwór strzyku i mleko jest wsysane do komory, po czym odpływa dalej przez kolektor do bańki. [hasła pokrewne: , pufy dla dzieci, przydomowa oczyszczalnia ścieków, cegła na ścianę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła na ścianę przydomowa oczyszczalnia ścieków pufy dla dzieci