Katatermometr

Katatermometr wprowadził angielski badacz Leonard Hm w r. 1916. Katatermometr mierzy więc metodą fizyczną zdolność chłodzenia swego. otoczenia, wynikającą ze składników tA, tR i tv. Chociaż w używanych katatermometrach t1 = 35 oc i t2 = 38 oc, a wartość średnia = 36,5 oc odpowiada przypadkowo normalnej temperaturze ciała ludzkiego, to. jednak katatermometr nie powinien być uważany za model oddawania ciepła przez ciało ludzkie. Jest to pogląd, który bardziej zaszkodził niż pomógł rozpowszechnieniu się katatermometru. Ciało. ludzkie nie reaguje w sposób prosty tak jak ciało fizyczne, ale reguluje natychmiast temperaturę, a więc zachowuje się całkowicie odmiennie. Temperatury odpowiadające znakom t1 i t2 są znane jako wielkości stałe danego przyrządu, a więc można obliczyć w z pomierzonej pary wartości A i tA Za pomocą katatermometru i powieszonego obok zwykłego termometru, osłoniętego przed promieniowaniem, można więc określać prędkość powietrza do. ok. 5 cm/sek. Z drugiej strony, według równania, określonej parze wartości tV i tA odpowiada określona wielkość ochłodzenia A. Na podstawie tej zależności można było nanieść przerywane linie dla A = const jako funkcje tv i tA Wielkość ochłodzenia A zmierz:ona za pomocą katatermometru służy przeto jako wygodny sposób do rozstrzygnięcia wątpliwości, czy badana wielkość kompleksowa ważnych składników klimatu pomieszczenia w i tA leży wewnątrz danej strefy dobrego. samopoczucia. Dalszą możliwością zastosowania katatermometru jest pomiar średnie,j temperatury tR wszystkich powierzchni otaczających pomieszczenie. W tym celu mierzy się równomiernie wielkości ochłodzenia A i AR za pomocą dwóch katatermometrów. z których jeden ma nieposrebrzaną. a drugi posrebrzaną (albo rodowaną) powierzchnię zbiorniczka. Z różnicy wielkości ochłodzenia A – AR można obliczyć średnią temperaturę powierzchni otaczających tRi. W obu tych przypadkach autor widzi znaczenie katatermometru Słuszne było zatem opracowanie katatermometru. w którym nie stosuje się nieco kłopotliwego nagrzewania w kąpieli wodnej, używanego dawniej, i w którym umożliwiono stosowanie ciągłej rejestracji elektrycznej. Okres opadania słupka termometru jest rejestrowany za pomocą urządzenia samopiszącego. Pomiar średniej temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie można przeprowadzać równocześnie za pomocą termometru posrebrzanego i nie posrebrzanego oraz rejestrować go równolegle na taśmie, Za pomocą prostego regulatora programu rejestracji można zawczasu dowolnie nastawić godziny i czas trwania rejestracji. Wskutek tego można również przeprowadzać ciągłe szeregi pomiarów o dowolnej porze dnia i nocy, przy czym duża liczba wartości zapisanych wkrótce po sobie zapewnia utworzenie prawidłowych wartości średnich. Dokładność pomiaru katatermometru jest ograniczona przez czas opadania z menisku. Jeśli w czasie opadania z prędkość powietrza waha się, to najwyższe i najniższe wartości nie będą uchwycone. Jeśli przywiązuje się znaczenie do krótkotrwałych wartości szczytowych prędkości powietrza, przy ocenie właściwości komfortu, wtedy dobrze jest stosować próby wyrywkowe anemometrem z termoelementem [hasła pokrewne: met bud, domofon urmet, giełda tworzyw sztucznych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domofon urmet met bud zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków