Ilosc scieków wprowadzonych do ziemi

Oprócz wyżej wymienionych dwóch metod oczyszczania ścieków radioaktywnych, za pomocą chemicznego wytrącania i wymiany jonów, znajdują zastosowanie następujące metody: przechowywanie, wprowadzanie do ziemi, rozcieńczanie, odparowanie, filtracja, oczyszczanie biologiczne i adsorpcja połączona z wypalaniem: Przechowywanie ścieków radioaktywnych polega na przetrzymaniu ścieków w odpowiednich zbiornikach (mogilnikach) do czasu zmniejszenia radioaktywności do poziomu, jaki jest wymagany dla danego rodzaju zanieczyszczeń. Sposób ten znajduje zastosowanie dla ścieków zawierających izotopy o krótkim okresie półtrwania. Wprowadzenie do ziemi ścieków posiadających niską aktywność, szczególnie przy niskim poziomie wód gruntowych oraz w przypadku zalegania glin i iłów, pozwala znaczne ilości ścieków radioaktywnych unieszkodliwić w tani i prosty sposób. Ilość ścieków wprowadzonych do ziemi zależy od wartości współczynnika dekantaminacji (odaktywnienia) ścieków przez glebę danego obszaru. [hasła pokrewne: freja transport, tona piasku, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce freja transport tona piasku