Filtry gruntowe

Filtry gruntowe umożliwiają odbiór ścieków w podanych wyżej okresach, lecz nie dają żadnych korzyści gospodarczych. Z drugiej strony filtry te stanowią urządzenia kosztowne i zajmują ok. 1% powierzchni pól nawodnianych. Zgodnie z wynikami badań nad rolniczym wykorzystaniem ścieków przeprowadzonych przez Wrocławski Ośrodek (WSR i IMUZ) w latach 1946-1963, nawodnianie upraw topoli i drzew leśnych umożliwia przyjęcie ścieków w okresach, kiedy nie mogą być skierowane na pola nawodniane, a równocześnie zapewnia duże korzyści gospodarcze. Siedliska leśne nawodniane ściekami stają się urodzajniejsze i z klas III i II mogą przejść do klasy 1. W związku z tym okres rębności drzew może być skrócony o 30-50010. Mogą być nawodniane zarówno drzewostany iglaste i liściaste oraz plantacje wierzby koszykarskiej. Wysokość dawek polewowych i rocznych do nawodniania drzew iglastych musi być niska: 200-500 mm rocznie dostosowana do wysokości transpiracji poszczególnych gatunków, wreszcie ścieki nie mogą tworzyć rozlewisk błotnistych w lesie. [więcej w: olx skarżysko, kamień na podłogę, deska elewacyjna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kamień na podłogę olx skarżysko deska elewacyjna