Elektryczny grzejnik konstrukcji WIME

Elektryczny grzejnik konstrukcji WIME . Do automatycznego włączania i wyłączania dopływu prądu do grzejnika służy specjalnie urządzony termoregulator i elektromagnetyczny wyłącznik. Termoregulator można ustawiać na dowolną temperaturę odpowiednio do wymaganego ciepła wody. Kiedy woda nagrzeje się do wskazanej temperatury, termoregulator przerywa dopływ prądu do cewki elektromagnesu, skutkiem czego przerywa się dopływ prądu do grzejników. Gdy gorąca woda zostanie wyczerpana i do zbiornika napłynie woda zimna (tym samym temperatura wewnątrz zbiornika spada o kilka stopni), termoregulator. włącza dopływ prądu do uzwojenia cewki elektromagnesu, a elektromagnetyczny włącznik doprowadza znów prąd do grzejników. Takim grzejnikiem można się posługiwać nawet przy braku instalacji wodociągowej, lecz wówczas trzeba dolewać zimną wodę wiadrami przez górną pokrywę, a gorącą wodę czerpać rzez dolny otwór . Dobra i we właściwym czasie przygotowana karma wymaga nie tylko zasadniczych urządzeń i maszyn, lecz także i różnego sprzętu pomocniczego, jak transporterów do przeładunku surowca lub gotowej masy, schowków i komór do przechowywania paszy, silników itp. Najwłaściwsze jest skupienie wszystkich tych urządzeń w oddzielnym pomieszczeniu lub w specjalnym budynku, gdyż pozwala to na zastosowanie najwyższego stopnia zmechanizowania robót, ułatwia pracę personelu obsługującego i zapewnia osiągnięcie najwyższej jakości przygotowanej paszy przy najmniej szych kosztach jej przygotowania. Doświadczenia szeregu kołchozów i sowchozów dowiodły, że najlepsze rezultaty wydajności roboczej były osiągane wówczas, gdy stosowano skupienie wszystkich urządzeń w odpowiednim miejscu i rozmieszczano je w zależności od przebiegu technologicznych procesów przyrządzania karmy. Kuchnie do gotowania karmy umieszcza się zazwyczaj w dobudówkach przy chlewniach lub przy oborach; ich zadaniem jest mechaniczne przyrządzanie paszy dla zwierząt znajdujących się w tych budynkach. Oddzielne paszarnie buduje się na fermach o dużym pogłowiu inwentarza; przygotowuje się w nich mechanicznie paszę dla zwierząt rozmieszczonych w większej ilości budynków. W kołchozach i sowchozach, które posiadają po kilka ferm hodowlanych lub kilka oddziałów terenowo od siebie oddalonych, znajduje zastosowanie następujący schemat przyrządzania karmy: w ośrodku gospodarczym urządza się paszarnię (młyn) do przyrządzania pasz treściwych, a w poszczególnych fermach buduje się kuchnie do gotowania pasz soczystych i dla zaparzania pasz objętościowych. Gotowe do skarmienia pasze treściwe rozwozi się do ferm, gdzie ostatecznie przygotowuje się odpowiednie mieszanki. [patrz też: katatermometr, syndrom chorego budynku, ergonomia kuchni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ergonomia kuchni katatermometr syndrom chorego budynku