Dobrego samopoczucia termicznego mozna oczekiwac

Dobrego samopoczucia termicznego można oczekiwać jedynie w stanie ustalonym ogrzewania (albo wietrzenia), a więc nie podczas nagrzewania, a dopiero po wyraźnym podniesieniu się temperatury powietrza i powierzchni otaczających pomieszczenie, obniżonych podczas przerwy w użytkowaniu i po znacznym zbliżeniu się ich do harmonijnego poziomu wartości dobranych prawidłowo, zarówno w skali bezwzględnej jak względem siebie. Dlatego też założeniem równomierności w czasie wartości tA i tR jest ciągła praca ogrzewania albo praca z krótkimi tylko przerwami. Jeśli ze względów ekonomicznych wymagane lub konieczne są dłuższe przerwy w działaniu ogrzewania, jak na przykład w indywidualnie ogrzewanych mieszkaniach samotnych pracowników podczas ich nieobecności, wtedy należy stosować przede wszystkim takie rodzaje ogrzewań, które umożliwiają automatyczne włączanie ogrzewania o dowolnie wybranej godzinie dnia, w pewnym odstępie czasu przed powrotem do mieszkania. Utrzymywanie temperatur równomiernych w czasie może sprawiać trudności, jeżeli energia cieplna jest dostępna po niskich cenach jedynie w określonych godzinach, jak na przykład przy ogrzewaniu pomieszczeń elektrycznością za pośrednictwem prądu nocnego (ogrzewame akumulacyjne). Ze względów fizjologicznych i gospodarczych należy przy tym unikać nadmiernego gromadzenia, ciepła w pomieszczeniu już podczas nocy i podczas wczesnych godzin porannych oraz silnego przegrzewania pomieszczenia, w tym tylko celu, aby móc utrzymać po południu i wieczorem wystarczające temperatury, mimo chłodzenia pomieszczenia podczas dnia,. wskutek zmniejszenia dopływu ciepła. Przy ocenie higienicznej tak krótkotrwałego doprowadzania energii grzejnej decydującą rolę – oprócz pojemności cieplnej elementów budowlanych – odgrywa także pojemność cieplna urządzenia ogrzewczego i rozłożenie oddawania przez nie ciepła do pomieszczenia równomiernie w ciągu 14 godzin. Ważnym źródłem zakłóceń równomierności w czasie temperatury powietrza i temperatur powierzchni otaczających może. być także zjawiające się mniej lub więcej nagle promieniowanie s.lonf1czne przez duże powierzchnie okien (ściany szklane). W lecie bezpośrednie promieniowanie padające na osoby siedzące nieruchomo w pobliżu okien stanowi silne fizjologiczne obciążenie cieplne. W zagęszczonych pomieszczeniach. i salach może to prowadzić do nadmiernego przegrzania, objawów szoku cieplnego wskutek wzrostu temperatury skóry i ubrań. Jeśli powierzchnie okien mają być większe od powierzchni koniecznych dla dostarczenia odpowiedniej ilości światła dziennego, wtedy należy przewidzieć w rozwiązaniach budowlanych możliwość zacieniania okien po ich zewnętrznej stronie. Zasłony umieszczone wewnątrz albo szkła chroniące przed gorącem stanowią jedynie ograniczony środek pomocniczy. Wydajność urządzenia klimatyzacyjnego, jeśli w ogóle rozważa się jego zastosowanie, nie może być pod tym względem nadmiernie przekraczana. Często nadużywane hasło światło – powietrze – słońce nie może być przeniesione dowolnie z klimatu zewnętrznego do klimatu pomieszczenia. Stwierdzenie, że zbyt znaczna równomierność temperatury w czasie mogłaby działać nużąco, wywołało propozycję zastosowania w urządzeniach klimatyzacyjnych planowego zmieniania, za pomocą regulatora z programem, temperatury powietrza z amplitudą np. ± 1 oc i okresem np. 1 godziny. Na ogół jednak w urządzeniach klimatyzacyjnych istnieją niezamierzone wahania temperatury o tym samym rzędzie wielkości, wskutek czego planowe zmiany stają się zbyteczne. [przypisy: met bud, domofon urmet, giełda tworzyw sztucznych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domofon urmet met bud zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków